wtorek, 07 grudzień 2010 16:32

Chora i zdrowa demokracja

Napisał

Polska demokracja jest chora, nie oznacza to wcale, że gdzie indziej jest ona zdrowa, może przeżywa tam tylko większe lub mniejsze trudności. Krótko mówiąc, nie bardzo jest z kogo brać przykład w międzynarodowym systemie państw, które same siebie nazywają demokratycznymi. Współczesna ideologizacja tego systemu sprawowania rządów wypacza je i kieruje ku "standardom", "normom" i "zasadom poprawności politycznej", które narzucane są międzynarodowej społeczności przez bogatych i wpływowych sponsorów, zainteresowanych takim właśnie, a nie innym pojmowaniem zasad demokracji. Nie trzeba dodawać, że zainteresowani narzucaniem swojego punktu widzenia demokracji osiągają konkretne i wymierne zyski z jego stosowania i upowszechniania.

Przykładów tego rodzaju zabiegów nie brakuje. Pisze o nich obszernie Wojciech Jankowski w artykule pt. Demokracja do naprawy ("Opcja na Prawo", Nr 12, grudzień 202). Niestety, podana tu na samym wstępie definicja demokracji1 nie jest jedyna i nie wyczerpuje ona również pozytywnych możliwości tego systemu sprawowania władzy.
Blisko 70 lat temu, nowoczesną wizję rozwiniętej demokracji przedstawił w swoim dorobku publicystycznym znany polski polityk i śląski działacz społeczny Wojciech Korfanty2. Streszczając jego poglądy na ten temat, demokrację rozumiał on jako zasadę moralną, w mniejszym stopniu ? jako formę ustrojową państwa. System demokratyczny widział on jako pewną alternatywę pomiędzy dwiema możliwościami: albo decyduje jednostka lub grupa, narzucając swoją wolę innym, albo rozstrzyga większość. W pierwszym mamy do czynienia z dyktaturą, w drugim ? z demokracją. Kształtowanie się woli zbiorowej nie może być rzeczą obojętną. Jest zasadnicza różnica pomiędzy decyzją podjętą na rozkaz z góry czy też za pomocą woli większości. Ta sama decyzja podjęta przez większość jest owocem wolności człowieka, a ustanowiona siłą ? jest fikcją. Bardzo ważnym spostrzeżeniem Korfantego jest to, że demokracja nie przypisuje sobie nieomylności, rangi najwyższego dobra, nie utożsamia się z państwem. Za swój cel wyznacza walkę z antywartościami, tj. złem moralnym, bezprawiem i niesprawiedliwością. Demokracja nie wynika z zasady liczby. Jest maksymalnym zbliżeniem się do "absolutnej prawdy" i "absolutnej sprawiedliwości", bez których nie ma ładu społecznego. Człowiek nie jest sam zdolny ich osiągnąć i dlatego zadowala się rachunkiem prawdopodobieństwa sprawiedliwości przybliżonej, formalnej2.
Już tylko ten cytowany wyżej fragment wypowiedzi Wojciecha Korfantego na temat demokracji świadczy o głęboko uzasadnionej jego argumentacji i uchwyceniu istoty rzeczy, nie w mniej lub bardziej zabawnych i kuriozalnych jej wynaturzeniach, lecz w sprawach o znaczeniu podstawowym dla jej sprawnego i twórczego funkcjonowania. Podobnie dalej rozwija on swoją teorię demokracji, mówiąc, że nie ma ona monopolu na prawdę, prawo i sprawiedliwość oraz że nie może być ona uznana też za najwyższe dobro narodowe. Uważał on, że demokracja jest ciągłym doskonaleniem człowieka i realizowaniem chrześcijańskiego ładu w życiu państwowym. Jest nieustanną walką przeciwko swawoli wszelkich oligarchii, rządu, mafii, bezprawiu, gwałtowności i korupcji, a przede wszystkim walką przeciwko poniżaniu godności człowieka i jego osobowości w ujęciu chrześcijańskim. Podobnie nie można oddzielać podstaw demokracji od autorytetu moralności chrześcijańskiej. W związku z tym, zdrowa demokracja jest uwarunkowana określonym stopniem dojrzałości moralnej, gwarantującym jej autentyczność.

(?)
Adam Maksymowicz
 
1 Demokracja jest wcielonym w życie systemem ideologicznym. Ideologia demokracji ? jak powszechnie wiadomo ? zakłada, że lud wybiera najlepszych przedstawicieli, którzy sprawują władzę w jego imieniu i w jego interesie.
2 Edward Balawajder, Wojciech Korfanty. Myśl katolicko-społeczna i działalność. Księgarnia św. Jacka. Katowice 2001.
Wyświetlony 8828 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.