niedziela, 19 grudzień 2010 12:47

Bractwo Piusa X a Bractwo Św. Piotra

Napisane przez

(...) Po wyborze Jana Pawła II bardzo szybko doszło do spotkania Ojca Świętego z arcybiskupem Lefebvre i wszystko wskazywało na to, że sytuacja unormuje się.

Rozpoczęły się rozmowy, które jednak przeciągnęły się na wiele lat. Ojciec Święty wydał w tym czasie, 3 października 1984 roku, indult zezwalający pod kilkoma warunkami na odprawianie starej liturgii.

Ostatecznie 5 maja 1988 roku Arcybis­kup podpisał z kardynałem Josephem Ra­tzingerem ?Protokół ugody?, w którym zobowiązał się do poszanowania dyscypliny kościelnej i uznania prawomocności reformy liturgicznej, a Watykan obiecał, że uzna Bractwo Piusa X za stowarzyszenie apostolskie na prawie papieskim. Ojciec Święty miał też w przyszłości wyświęcić spośród kapłanów bractwa jednego biskupa. Następnego dnia jednak abp Lefebvre zerwał porozumienie i wbrew wyraźnej woli papieża 30 czerwca wyświęcił czterech biskupów, czym ściągnął na siebie ekskomunikę.
Z bractwa wystąpiła wtedy część księży i kleryków, tworząc 18 lipca nową wspól­notę, Bractwo Św. Piotra. Już sama nazwa miała podkreślać jedność z Rzymem, który bardzo szybko, bo już po trzech miesiącach ? praw­dziwy ewenement w dziejach Kościoła ? uznał je za stowarzyszenie życia apos­tolskiego. Powołano Pontyfikalną Komisję Ecclesia Dei, która opiekuje się katolikami związanymi z tradycyjną liturgią na całym świecie. Na mocy papieskiego indultu za zgodą miejscowego biskupa w każdej diecezji wierni mogą prosić o odprawienie starej Mszy. W październiku tego roku w zorganizowanych w Rzymie obchodach 10-lecia powstania Komisji uczestniczyło kilka tysięcy delegatów. Wiernych Rzymowi tradycjonalistów przyjął Ojciec Święty, wykład dla nich wygłosił m.in. prefekt Kongregacji Doktryny Wiary kard. Joseph Ratzinger.
Dziś Bractwo Św. Piusa X liczy ok. 360 księży i 250 seminarzystów w sześciu seminariach na całym świecie, ponad 180 braci i sióstr zakonnych. Związanych jest z nim 10 zakonów męskich i 18 żeńskich wiernych tradycji trydenckiej. Parafie prowadzone przez lefebv­rystów gromadzą ponad 200 tys. wiernych na całym świecie.
W Bractwie Św. Piotra jest dziś ponad 100 księży i 70 kleryków z dwóch seminariów w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Istnieją także mniejsze zgromadzenia sprawujące klasyczną liturgię, które pozostają w jedności z Ojcem Świętym. Starą Mszę odprawiają też często zwykli kapłani diecezjalni ? spośród 181 diecezji amerykańskich celebruje się ją w stu. Wszędzie tam, gdzie biskupi wydają indulty na Mszę Trydencką, znaczenie lefebvrys­tów maleje.
 
Włodzimierz Bogaczyk
http://mateusz.logon.bydgoszcz.pl/wdrodze/nr305/305-04-T-Bractwo.htm
Wyświetlony 5346 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.