piątek, 11 październik 2019 18:46

Izraelski taniec. FBI ujawnia wiedzę Mosadu o zbliżających się atakach 11 września

Napisane przez Whitney Webb

Od niemal dwudziestu lat jednym z najbardziej niedostrzeganych i mało znanych faktów pozostają aresztowania, których dokonano po zamachu 11 września, kiedy to zatrzymano grupę osób określanych jako „High Fivers” („Piątkarze”) albo „Tańczący Izraelici”. Nowe informacje ujawnione 7 maja przez FBI wskazują jednak, że prawdopodobnie co najmniej dwaj z nich, będący agentami Mossadu, wiedzieli o ataku na World Trade Center zanim do niego doszło.

Krótko po 8:46 w dniu zamachu, na kilka zaledwie minut przed tym, jak pierwszy z samolotów uderzył w WTC, pięciu mężczyzn – jak później ustalono, obywateli Izraela – zebrało się na parkingu Doric Apartment Complex w Union City w New Jersey, skąd robili zdjęcia i filmowali atak, przy czym zniszczenie wież wyraźnie sprawiało im radość, którą wyrażali poprzez „przybijanie sobie piątek”. Co najmniej jeden naoczny świadek przesłuchany przez FBI[1] zeznał, że już o godzinie 8:00 tamtego dnia, a zatem na ponad 40 minut przed atakiem, widział vana Izraelczyków na parkingu. Relacja o tym[2] pojawiła się nawet wówczas w głównych amerykańskich mediach[3], ale prawie nikt teraz o tym nie pamięta.

Pięcioro mężczyzn – Sivan Kurzberg, Paul Kurzberg, Oded Ellner, Yaron Shimuel and Omar Marmari – zostało później zatrzymanych przez organy ścigania. Utrzymywali oni, że są izraelskimi turystami przebywającymi w USA w ramach „working Holiday” („zwiedzaj i pracuj”) i zatrudnionymi w firmie przeprowadzkowej Urban Moving Systems. Po zatrzymaniu, Sivan Kurzberg powiedział funkcjonariuszowi, który go aresztował: „Jesteśmy z Izraela; nie jesteśmy dla was problemem. Wasze problemy są naszymi, problemem są Palestyńczycy”.

Przez całe lata oficjalna narracja była taka oto, że osobnicy ci, dokumentując ataki, okazywali „widoczną radość”, dając jej wyraz zachowywali się „niedojrzale”, jednak nie wiedzieli wcześniej o zamachu. Tyle tylko, że reprodukcje zdjęć zrobionych przez Izraelczyków, a ujawnionych teraz przez FBI, wyraźnie wskazują na to, że wiedzieli oni, że atak nastąpi. Kopie zdjęć uzyskano na mocy ustawy o dostępie do informacji (FOIA), wskutek wniosku złożonego w tej sprawie przez osobę prywatną[4]

 

 

Według byłego, wysokiego rangą funkcjonariusza amerykańskiego wywiadu, który w 2002 r. w wypowiedzi dla „Jewish Daily Forward[5] ujawnił, że według ustaleń FBI, pięciu aresztowanych Izraelczyków „prowadziło działania wywiadowcze na rzecz Mossadu, a ich pracodawca, firma Urban Moving Systems z Weehawken NJ, służyła im za przykrywkę”. Co najmniej dwóch spośród aresztowanych[6] miało bezpośrednie związki z Mossadem; ich nazwiska odnaleziono w bazie danych CIA i FBI, zawierającej informacje o agentach obcych wywiadów. Według jednego z ich prawników, Paul Kurzberg pracował dla Mossadu w innym kraju zanim przyjechał do USA. Oded Ellner, kolejny z aresztowanych, powiedział później [7] w izraelskiej telewizji, że pięciu Izraelczyków przebywało wówczas w Nowym Jorku, aby „dokumentować wydarzenie”, czyli atak na World Trade Center.

Ujawnienie zdjęć z mocy ustawy o dostępie do informacji (FOIA) jest faktem znamiennym i znaczącym, ponieważ w odpowiedzi na wcześniejsze wnioski składane w tej samej sprawie Departament Sprawiedliwości nadzorujący FBI twierdził, że wszystkie zdjęcia, które zrobili Izraelczycy, zostały zniszczone w styczniu 2014 r. Ujawnione zdjęcia zostały obrobione w taki sposób, że niemożliwe jest dostrzeżenie na nich wyrazu twarzy Izraelczyków. Mimo to, uprzednio odtajnione, choć mocno przeredagowane raporty FBI mówią, że okazują oni „widoczną radość” niemal na każdej fotografii; nawet na tych, na których w tle widać palące się wieże. Ujawnione zdjęcia nie są nawet oryginalnymi kopiami, lecz raczej fotokopiami z fotokopii oryginałów. Poza tym, spośród 76 istniejących zdjęć pozyskanych przez władze z kamery znajdującej się w posiadaniu Izraelczyków, ujawionych zostało li tylko 14.

Mimo daleko idącej ingerencji w fotografie i ich kiepskiej jakości, trzy z nich, opublikowane na francuskim portalu Panamza a następnie Mint Press wydają się dla Izraelczyków obciążające. Według Stevena Noaha Gordona, późniejszego obrońcy pięciu Izraelczyków, choć fotografii tych nigdy wcześniej nie publikowano, od 2001 r. wiedziano, że istnieje zdjęcie, na którym jeden z aresztowanych – Sivan Kurzberg – widoczny „na pierwszym planie, trzyma zapaloną zapalniczkę, w tle zaś widać dymiące ruiny [bliźniaczych wież]. Jego wypowiedź przytoczył „New York Times” w artykule[8] z listopada 2001 r.

Zdjęcie Kurzberga z zapaloną zapalniczką to zapewne zdjęcie nr 5 opublikowane ostatnio z mocy FOIA. Jednak na fotografi tej widnieje wyraźnie widoczna data 10 września 2001 r. czyli wigilii ataków i tak samo jest w przypadku zdjęć oznaczonych numerami 7 oraz 8. Wszystkie pozostałe opatrzone są datą, w której pojawia się tylko miesiąc i rok (9 ‘01). Brak przy tym informacji, która tłumaczyłaby tą rozbieżność.

Można by to tłumaczyć tym, że data w aparacie została ustawiona omyłkowo, ale z dwóch powodów nie wydaje się, aby tak było. Po pierwsze, jedynie trzy spośród 14 zdjęć są oznaczone datą, po drugie zaś, wcześniej odtajnione raporty FBI mówią o naocznym świadku, który jednoznacznie stwierdził, że Sivan Kurzberg[9] przyszedł do Doric Apartments 10 września 2001 r. około trzeciej po południu w towarzystwie co najmniej jednego mężczyzny, z którym rozmawiał w obcym języku, i przedstawił się jako „pracownik budowlany” wezwany przez jednego z lokatorów (strona 61 odtajnionego raportu FBI[10]). 

 

 

Oprócz tego, raport FBI stwierdza, że van należący do Urban Moving Systems, firmy zatrudniającej pięciu Izraelczyków w chwili ich aresztowania, był tam 10 września podczas wyprowadzki jednego z lokatorów, a wszyscy uczestniczący w niej robotnicy mówili z obcym akcentem. Tak więc, fotografie 5, 7 i 8 mogły zostać zrobione w tym samym miejscu w przeddzień ataków.

Tu z kolei otwierają się dwie możliwości: 1. Istnieją dwa zdjęcia Kurzberga z zapaloną zapalniczką i z wieżami w tle. Jedno zrobione przed zamachem i drugie zrobione podczas ataku, jego prawnik zaś w wypowiedzi dla NYT źle je opisał. jako że tło fotografii – a konkretnie stan wież – jest na ostatnio opublikowanym zdjęciu niewidoczny, trudno ustalić, które to z nich.

 

 

Inni analitycy odczytują jednak te zdjęcia zupełnie odmiennie. I tak na przykład, Ryan Dawson, pracujący uprzednio dla Newsbud, przytacza treść raportu policyjnego, w którym znajduje się szczegółowy opis ubrań, które mieli na sobie Izraelczycy w chwili aresztowania i na podstawie tych informacji ustala tożsamość osób, których twarze zasłonięto na zdjęciach. Jego zdaniem, Izraelczykiem z zapalniczką nie jest Sivan Kurzberg, lecz jego brat Paul. Z kolei osoba, która złożyła wniosek o ujawnienie zdjęć i która pragnie pozostać anonimowa, uważa, że bardziej prawdopodobnym jest, iż mężczyzna z zapalniczką to Omer Marmari.

Jeden i drugi stwierdzają, że wszystkie fotografie zrobiono prawdopodobnie w dniu zamachu. Powodem, dla którego data 10 września 2001 r. widnieje na tylko kilku zdjęciach, ma być ich daleko idąca obróbka, która spowodowała, że jest ona niewidoczna na pozostałych. Dawson stoi na stanowisku, że niewłaściwa data wzięła się stąd, że Izraelczycy wpadli w panikę, kiedy ich zatrzymano i próbowali zmienić datę i godzinę w aparacie, aby zniszczyć ten dowód. Inne wytłumaczenie mówi, że jest to skutek błędu w konfiguracji aparatu.

Jako że zdjęcia, którymi dysponujemy, są niewyraźne i poddane przeróbkom, najważniejsze jest to, czego na nich nie widać (bo np. zostało wycięte). Oczywiste jest, że chodziło o to, aby ludzie nie zobaczyli na nich stanu, w jakim znajdowały się wieże, kiedy zrobiono fotografie, oraz o to, aby nie było na nich widać wyrazu twarzy Izraelczyków, choć wiadomo, że w raporcie FBI mówi się o malującej się na nich „widocznej radości” i „wesołości”. To, że rozmyślnie wycięto z fotografii widok wież, jest rzeczą wymowną i szczególnie znamienną.

Co zaś do tego, czy Izraelczycy z wyprzedzeniem wiedzieli o ataku, warto przytoczyć fragment raportu FBI, opatrzony pytaniem: „Czy izraelscy obywatele wiedzieli wcześniej, co ma się wydarzyć z WTC i filmowali je z wyprzedzeniem, przewidując wybuch?”. Został on w całości przeredagowany i zmieniony, co sugeruje, że FBI nie ustaliło, czy odpowiedzią na to pytanie jest jednoznaczne „nie”.

 

Tuszowanie prawdy o 11 września?

Jeśli zdjęcia nr 5 i nr 7 rzeczywiście zrobiono w przeddzień zamachu, powstaje pytanie, dlaczego FBI oficjalnie stwierdziło, że aresztowani Izraelczycy nie wiedzieli wcześniej o mającym nastąpić ataku? Artykuł z ABC News z czerwca 2002 r. sugeruje, że administracja Busha ingerowała w prowadzone śledztwo. Czytamy w nim[11], że „Izraelscy oraz amerykańscy urzędnicy rządowi zawarli umowę i po 71 dniach Izraelczyków wypuszczono z aresztu, wsadzono do samolotu i wywieziono do domu [do Izraela]”. Jeżeli administracja Busha umówiła się z rządem Izraela na to, aby ów incydent zatuszować, to na pewno nie był to pierwszy[12] przypadek, kiedy poszła Izraelowi na rękę. 

Kolejnym dowodem na ingerencję wysoko postawionych osób z administracji jest ten oto fakt, że nakaz zwolnienia zatrzymanych osobiście podpisał[13] były Prokurator Generalny, John Ashcroft . W roku 2005, gdy jako lobbysta zaczął pracować w sektorze prywatnym, rząd Izraela został jednym z jego pierwszych klientów[14].

Oczywiste jest, że sprawę tę do jakiegoś stopnia tuszowano; wskazują na to zniszczenie akt śledztwa oraz to, że oficjalne jego ustalenia do siebie nie pasują . Oto przykład: FBI w dokumencie datowanym na 24 września 2001 r. stwierdziło oficjalnie[15], że „ustaliło, iż żaden z Izraelczyków nie prowadził tajnej działalności wywiadowczej w Stanach Zjednoczonych”. Tezie tej bezpośrednio i wprost przeczą[16] jednak wypowiedzi amerykańskich urzędników rządowych wygłaszane rok później, oraz to, że rząd Izraela przyznał później, iż pięciu Izraelczyków uczestniczyło w prowadzeniu „tajnej działalności wywiadowczej w Stanach Zjednoczonych”.

Oprócz tego ujawnione ostatnio zdjęcia zdają się świadczyć, że stwierdzenie FBI, wedle którego „żadne ze zdjęć pozyskanych z filmu znalezionego wewnątrz kamery 35 mm, nie przedstawia bliźniaczych wież przed atakiem”, było nieprawdą. Może to tłumaczyć powód, dla którego fotografie ujawnione z mocy ustawy FOIA zostały przerobione w taki sposób, że szczegóły tła zostały bardzo zaciemnione; sprawia to, że opierając się wyłącznie na stanie wież, nie sposób ustalić, czy zdjęcia te wykonano przed czy też w trakcie ataków.

 

“Turyści” ze skarpetkami wypchanymi gotówką, przecinakami i materiałami wybuchowymi?

 

Oprócz zdjęć i odnotowanego zachowania tak zwanych „Tańczących Izraelczyków”, warto przyjrzeć się także kilku innym podejrzanym okolicznościom mającym związek z ich aresztowaniem, a jasno świadczącymi o tym, że nie byli oni „turystami”, za których się podawali. Dowodem na to, który często się przywołuje jest fakt, że jeden z mężczyzn, Oded Ellner, miał przy sobie „biały, przypominający skarpetkę woreczek wypchany gotówką w kwocie 4700 dolarów"[17], mapy miasta z zaznaczonymi na nich pewnymi miejscami oraz przecinaki. Oprócz tego, w vanie, w którym aresztowano Izraelczyków, FBI dostrzegło „dziwny” brak „sprzętu, którego zwykle używa się w codziennych pracach firmy przeprowadzkowe”. Znaleziono w nim także ślady po materiałach wybuchowych.

O tych ostatnich odtajniony raport FBI mówi co następuje:

 

Przeszukania vana i osób dokonano, kiedy samochód się zatrzymał. Pojazd przeszukał również pies wytresowany w odnajdywaniu bomb, co ujawniło ślady obecności materiałów wybuchowych. Z wnętrza pojazdu pobrano próbki i przesłano je do laboratorium FBI do dalszych analiz. Nadal oczekuje się na ich ostateczne wyniki”.

 

Ostatecznie FBI podało do wiadomości, że w vanie znaleziono cztery obiekty mające związek z materiałami wybuchowymi, a określone w raporcie jako „Próbka tkaniny (ślady materiałów wybuchowych)”, „Wymazy kontrolne –SA [-] Rękawiczki”, „Wymazy kontrolne – (Skafandry bezpieczeństwa) i „Próbki koca na obecność śladów materiałów wybuchowych”. Oprócz tego w samochodzie znaleziono taśmę VHS i kilka fotografii, które „zostały wysłane do specjalisty w laboratorium [przeredagowane] (Dział Materiałów Wybuchowych)”.

Dziwny charakter części przedmiotów należących do Izraelczyków, które znaleziono w vanie oraz na ich ubraniach to nie wszystko, bo przedmiotem specjalnego zainteresowania FBI była też firma Urban Moving Systems, która ich zatrudniała. Śledczy ustalili, że prawdopodobnie było to „fałszywe przedsiębiorstwo”. Po przeszukaniu jej siedziby FBI stwierdziło, że „niewiele wskazuje na jej legalną działalność biznesową”. Raport FBI odnotowuje też, że „jak na tak niewielkie przedsiębiorstwo było tam niezwykle dużo komputerów w stosunku do liczby pracowników”, a „w toku dalszego śledztwa ustalono kilka pseudonimów albo fałszywych nazwisk związanych z Urban Moving Systems i jej działalnością”.

Zainteresowanie FBI firmą Urban Moving Systems zwróciło uwagę lokalnych mediów; informowano o tym zarówno w telewizji, jak i w miejscowej prasie. Były pracownik UMS skontaktował się później z Newark Division, a z przekazanych przez niego informacji wynikało, że odszedł z pracy, ponieważ zatrudnieni tam ludzie okazywali wysoce antyamerykańskie nastawienie. Stwierdził też, że pewien pracujący tam Izraelczyk powiedział kiedyś: „Dajcie nam dwadzieścia lat, a przejmiemy wasze media i zniszczymy wasz kraj” (strona 37 raportu FBI[18]).

FBI dokonało kolejnej rewizji w siedzibie Urban Moving Systems miesiąc później, tym razem jednak okazało się, że:

 

Budynek i wszystko, co zawierał zostało porzucone przez… właściciela Urban Moving Systems. Najprawdopodobniej zrobiono to, aby uniknąć postępowania karnego po aresztowaniu 11 wrzześnia 2001r. pięciu jego pracowników oraz wskutek późniejszego zajęcia komputerów biurowych przez funkcjonariuszy FBI dokonanego około 13 września 2001.

 

Właściciel firmy UMS, obywatel Izraela, Dominik Otto Suter, uciekł do swojej ojczyzny[19] 14 września 2001 r., dwa dni po przesłuchaniu przez FBI. FBI w ABC News[20] oznajmiło, że „Urban Moving mogło służyć za przykrywkę dla operacji izraelskiego wywiadu”. Co dziwne, Suter co najmniej od 2016 roku mieszka[21] w San Francisco Bay Area, gdzie jest zatrudniony[22] u kontrahenta największych koncernów, takich jak Google i Microsoft. Wedle ogólnie dostępnych informacji zawartych w bazie danych Intelius, w roku 2006 i 2007 Suter pracował też dla telekomunikacyjnej firmy Granite Telecommunications, która współpracuje[23] z armią USA oraz kilkoma innymi rządowymi amerykańskimi agencjami.

W związku z śledztwem w sprawie „Tańczących Izraelczyków” zwrócono uwagę nie tylko na Urban Moving Systems, ale też na firmę o nazwie Classic International Movers. Doprowadziło to do aresztowania i uwięzienia czterech obywateli Izraela, zatrudnionych w tej kolejnej firmie przeprowadzkowej. FBI z Miami powiadomiło Newark, że uważa się, iż Classic International Movers przed atakiem na WTC posłużył się jeden z dziewiętnastu porywaczy samolotów, a jeden z „Tańczących Izraelczyków”, kiedy go aresztowano, miał zapisany w notesie numer CIM. W dalszej części raportu stwierdza się, że jeden z Izraelczyków z Classic International Movers, który został aresztowany, „był wyraźnie zaniepokojony pytaniami agentów, dotyczącymi jego osobistego konta e-mailowego”.

 

cd w numerze

przycisk

[1] https://archive.org/details/DancingIsraelisFBIReport/page/n32

[4] https://twitter.com/DualCitiznPepe

[5] https://web.archive.org/web/20030413184526/http:/www.forward.com/issues/2002/02.03.15/news2.html

[6] https://web.archive.org/web/20020802194310/http:/abcnews.go.com/sections/2020/DailyNews/2020_

 whitevan_ 02 0621.html

[7] https://web.archive.org/web/20020802194310/http:/abcnews.go.com/sections/2020/DailyNews/2020

 _whitevan_020621.html

[8]https://www.nytimes.com/2001/11/21/us/nation-challenged-detainees-dozens-israeli-jews-are-being-

 kept-federal-detention.html

[9] http://www.panamza.com/120519-israel-11septembre-fbi/

[10] https://archive.org/details/DancingIsraelisFBIReport/page/n60

[11] https://web.archive.org/web/20020802194310/http:/abcnews.go.com/sections/2020/DailyNews/2020_

whitevan_020621.html

[12] https://consortiumnews.com/tag/lyndon-johnson/page/3/?print=pdf-search

[13] https://www.nytimes.com/2001/11/21/us/nation-challenged-detainees-dozens-israeli-jews-are-being-kept-

federal-detention.html

[14] https://rightweb.irc-online.org/profile/john-ashcroft/#_edn13

[15] https://21stcenturywire.com/2015/09/11/911-revisited-declassified-fbi-files-reveal-new-details-about-the-

five-israelis/

[16] https://web.archive.org/web/20030413184526/http:/www.forward.com/issues/2002/02.03.15/news2.html

[17] https://es.scribd.com/document/46173840/Dancing-Israelis-Police-Report

[18] https://archive.org/details/DancingIsraelisFBIReport/page/n36

[19] https://web.archive.org/web/20020802194310/http:/abcnews.go.com/sections/2020/DailyNews/2020_

whitevan_020621.html

[20] https://web.archive.org/web/20020802194310/http:/abcnews.go.com/sections/2020/DailyNews/2020_

whitevan_020621.html

[21] https://www.linkedin.com/in/dominiksuter/

[22] http://www.boostmedia.com/careers

[23] http://www.granitenet.com/Gov

Wyświetlony 176 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.