Nr 3/156, wrzesień 2019 r.

Nr 3/156, wrzesień 2019 r.

 

przycisk

spis treści

 

przycisk

 

piątek, 11 październik 2019 19:03

ODSZEDŁ ROMEK LAZAROWICZ

Napisał
Romuald Lazarowicz urodził się we Wrocławiu w 1953 roku, w dwa lata po wykonaniu wyroku śmierci na jego dziadku, majorze Adamie Lazarowiczu pseudonim „Klamra”, zastępcy komendanta IV Komendy WiN. Wychowywał się w domu Zbigniewa Lazarowicza, żołnierza AK i działacza WiN, do późnych lat sześćdziesiątych z powodu młodzieńczego zaangażowania w walkę o wolną Polskę nękanego przez UB a następnie SB.

Galeria

piątek, 11 październik 2019 18:53

Państwo w perspektywie globalizacji

Napisał
Doświadczenie poznawcze pokazuje, że interpretacje procesów globalizacyjnych wywołują ogromne emocje, są przedmiotem ożywionych polemik między specjalistami, stają się argumentem w dyskursie politycznym oraz powodem sprzeciwu tych, którzy postrzegają globalizację jako zagrożenie dla swojej tożsamości czy suwerenności. Niejednoznaczność pojęcia globalizacji, empiryczna rozciągliwość i brak precyzji są powodem demonstracji i zamętu poznawczego.
Od niemal dwudziestu lat jednym z najbardziej niedostrzeganych i mało znanych faktów pozostają aresztowania, których dokonano po zamachu 11 września, kiedy to zatrzymano grupę osób określanych jako „High Fivers” („Piątkarze”) albo „Tańczący Izraelici”. Nowe informacje ujawnione 7 maja przez FBI wskazują jednak, że prawdopodobnie co najmniej dwaj z nich, będący agentami Mossadu, wiedzieli o ataku na World Trade Center zanim do niego doszło.
Idea, że Polska może w jakiś sposób stać się wielką amerykańską bazą i tym samym przodować w szturchaniu rosyjskiego niedźwiedzia w oko, albowiem „Wujek Sam nas obroni”, jest dość niebezpiecznym pomysłem.
piątek, 11 październik 2019 17:58

ROSYJSKI ŚWIAT

Napisał
Polski rzeczownik pokój i rosyjski mir mają podwójne znaczenia: pierwsze z nich, opisujące stan pomiędzy konfliktami, są identyczne, drugie różne: w naszym przypadku chodzi jedynie pomieszczenie domowe, dla Rosjanina natomiast jest to cały świat, rozumiany w pierwszym rzędzie jako glob, ale także i ludzkość.
1 września tego roku przypadła 80 rocznica najazdu Rzeszy Niemieckiej na Polskę, a 17 września 80 rocznica najazdu Związku Sowieckiego na nasz kraj. Ponieważ jest to wydarzenie o dziejowych konsekwencjach dla naszego narodu, nic więc dziwnego, że do dziś toczą się dyskusje, czy można było uniknąć klęski, wybierając inną opcję w polityce zagranicznej.
W powyższym ujęciu „Międzymorze” ma być geopolityczną atrapą, przy pomocy której Stany Zjedno-czone chcą nas skłócić z Rosją. W zestawieniach tych jest wiele nieścisłości. Zapomina się, że „Międzymorze” jest koncepcją bardzo wieloznaczną, która może służyć legitymacji zarówno optyki endeckiej, jak i piłsudczykowskiej, zarówno piastowskiej, jak i jagiellońskiej – w zależności od rozłożenia akcentów.
piątek, 11 październik 2019 13:56

Zrównoważyć sojusze

Napisał
Od czasu odzyskania niepodległości aż po dziś dzień mamy kłopoty z naszymi sojusznikami. Przed 1939 rokiem były to papierowe gwarancje, w które wszyscy wierzyli, że zostaną wykonane. Był to pierwszy zawód na naszych „sojusznikach”. Po drugiej wojnie światowej nasze „sojusznicze” mocarstwa zgodziły się, aby Polska znalazła się w strefie Związku Radzieckiego, który pod każdym względem daleko odbiegał od poziomu państw naszych już byłych sojuszników. To był drugi zawód.
piątek, 11 październik 2019 13:43

ŻYDZI A NARODZINY KAPITALISTYCZNEGO SPOSOBU MYŚLENIA

Napisane przez
Żydzi odcisnęli swoje piętno na naszym życiu gospo-darczym nie tylko formując jego zewnętrzną strukturę, lecz również wewnętrzne życie współczesnej gospodar-ki, jej zasady i jej istotę albo, mówiąc inaczej, to, co na-zwać możemy myślą gospodarczą, a co w przeważającej mierze da się sprowadzić do żydowskiego wpływu.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.