Damian Leszczyński

Damian Leszczyński

piątek, 19 luty 2010 13:35

Depresja na zamówienie

W  jednym z odcinków animowanego serialu South Park w dosadny sposób, na przykładzie scjentologii, przedstawiono podstawowy mechanizm, na którym opiera się działanie każdej sekty. Zasada jest prosta: należy najpierw człowiekowi wmówić, że ma depresję, a potem wyciągnąć z niego pieniądze na jej leczenie.
czwartek, 18 luty 2010 22:17

Termometr a kwestia wolności

Od pierwszego kwietnia przyszłego roku, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, wprowadzony zostanie w Polsce zakaz sprzedaży termometrów rtęciowych. Oznacza to, że jeśli ktoś zechce zmierzyć temperaturę "ciała, powietrza, wody, czegokolwiek" zmuszony będzie kupić droższy termometr elektroniczny.
czwartek, 18 luty 2010 20:52

Historie możliwe

W  książce Człowiek z wysokiego zamku Philip Dick przedstawia wizję alternatywnej rzeczywistości, w której Niemcy wygrały II wojnę światową. Ameryka podzielona jest na strefy wpływów między dwa państwa Osi: wschodnia część znajduje się pod okupacją niemiecką, zachodnia – japońską. Pomiędzy nimi znajduje się strefa buforowa, Stany Zjednoczone Gór Skalistych, gdzie niejaki Hawthorne Abendsen pisze swoją alternatywną wersję historii, w której Niemcy przegrały wojnę.
wtorek, 16 luty 2010 17:09

Feminizm: paranauka i sekciarstwo

Trudność ze zrozumieniem pewnych zjawisk wynika często z rozpatrywania ich w niewłaściwej perspektywie i opisywania za pomocą źle dobranych pojęć. Historia idei obfituje w przykłady tego rodzaju nieporozumień. Na gruncie geocentrycznej wizji świata powstawał problem tzw. wstecznego ruchu planet, który dało się wyjaśnić dopiero dzięki przyjęciu perspektywy heliocentrycznej. Alchemiczne spekulacje, traktujące minerały jako organizmy żywe, rodziły jałowe spory dotyczące ich płciowości i rozmnażania się. W bliższych nam czasach zwolennicy dialektycznych praw przyrody, wierzący w nagłą zmianę ilości w jakość, nie byli w stanie uporać się z tak prostym zjawiskiem, jak parowanie wody, teoretycy medycyny zaś nie potrafili znaleźć przyczyn gorączki połogowej, gdyż nie dopuszczali istnienia mikroorganizmów.
sobota, 13 luty 2010 21:15

Edukacja, egalitaryzm i strata czasu

Parę miesięcy temu na łamach prasy toczyła się dyskusja na temat kondycji polskiego szkolnictwa wyższego. Wśród wielu głosów  "w przeważającej mierze krytycznych" pojawiła się również opinia pewnego filozofia, który w oparciu o kuriozalne wypowiedzi swoich studentów postawił prowokacyjną tezę, że większość polskich studentów to półanalfabeci, około dziesięciu procent zaś to analfabeci kompletni. Towarzyszyła temu diagnoza, w myśl której za fatalny stan wiedzy słuchaczy studiów wyższych odpowiada fatalny stan edukacji licealnej. Podejrzewam, że diagnozę tę można rozwijać i winą za ten ostatni obarczyć fatalną edukację gimnazjalną, która z kolei spowodowana jest beznadziejnym przygotowaniem na poziomie podstawowym.
sobota, 13 luty 2010 19:47

Kto rządzi światem?

Kto rządzi światem? Dobre pytanie. Zanim na nie odpowiemy, należałoby jednak zastanowić się, co to w ogóle znaczy „rządzić światem”. W naiwnym wyobrażeniu władca świata, niczym jakiś król Maciuś Pierwszy, byłby kimś, kto mógłby spełniać wszystkie swoje zachcianki. Dosłownie – mógłby robić wszystko, co chce, oraz mieć wszystko, czego zapragnie. Jedno z drugim zresztą ściśle się wiąże: jeśli czegoś pragnę, a mam nieograniczoną władzę, to mogę zrobić wszystko, aby pragnienie to spełnić.
piątek, 12 luty 2010 00:16

Totalitarna demokracja według Talmona

To książka o niebywałej wadze, bada bowiem problem będący obiektem powszechnego zainteresowania, ukazując zarazem mało znane fakty z nim związane. Tak pisał przed ponad półwieczem o książce Jacoba L. Talmona The Origins of Totalitarian Democracy ?The Economist?. Bertrand Russell zaś na łamach ?Observera? dodawał, że skrupulatne badania Talmona nad teorią i praktyką francuskiej rewolucji sugerują, że to, co zwie on ?totalitarną demokracją?, nie jest wynalazkiem marksistów czy Rosjan,, lecz wywodzi się wprost z myśli Rousseau oraz jego pilnych uczniów. Czy formułowane w czasach zimnej wojny diagnozy mogą dziś jeszcze być traktowane jako użyteczne narzędzie do opisu rzeczywistości? Przyjrzyjmy się najważniejszym pomysłom Talmona.
poniedziałek, 01 luty 2010 12:40

Prawo do niechęci

Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś, kogo zapraszamy do domu, jest niezadowolony z naszego towarzystwa. Nie podobają mu się nasze maniery, poglądy, ubiór, sposób bycia. Co mu radzimy? Aby zmienił towarzystwo.

niedziela, 31 styczeń 2010 21:45

Krajobraz po stypie

Edmund Burke uważał naród za organiczną całość, na którą składają się pokolenia przeszłe, a więc ludzie, którzy żyli tu przed nami, teraźniejsze, czyli my sami, oraz przyszłe, to znaczy nasi potomkowie i spadkobiercy. Nawiązując do tego twierdzenia, można powiedzieć, że odpowiedzialna polityka polegałaby na umiejętności dbania o interesy tych, którzy odeszli, tych, którzy są, oraz tych, którzy nadejdą.
czwartek, 28 styczeń 2010 19:40

Małpia mina Darwina

August Comte, ojciec filozoficznego pozytywizmu, projektując doskonały ustrój, przytomnie zwrócił uwagę na fakt, który notorycznie umykał innym utopistom. Chodzi o cechującą człowieka specyficzną i trudną do wykorzenienia właściwość, którą można określić jako potrzebę religijną czy też potrzebę wiary. Ponieważ tradycyjne religie uważał Comte za odrzucone przez naukę bajki, doszedł do wniosku, że człowiekowi ery naukowej potrzebne będą bajki nowe ? religijne w formie, naukowe w treści. W swojej wizji państwa przyszłości zawarł więc projekt nowego kultu, w którym dotychczasowego Boga zastąpiła ludzkość jako przedmiot adoracji mas mamroczących scjentystyczne modlitwy pod przewodnictwem kapłanów, którymi stać się mieli uczeni.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.