Adam Maksymowicz

Adam Maksymowicz

sobota, 08 luty 2020 22:04

Zawsze aktualna Wojna żydowska

Trzeba na wstępie wyjaśnić, że nie chodzi tu o serię aktualnych prelekcji świetnego erudyty i znawcy tego tematu Stanisława Michalkiewicza, który pod tytułem „Wojna żydowska” omawia polsko – żydowskie relacje ostatnich lat.

Jak wiadomo, nie ma na tym świecie ludzi doskonałych, tak też również wspomniany autor ani słowem nie wspomina swojego starożytnego poprzednika, który pod tym samym tytułem napisał dzieło Wojna żydowska. Jego autorem był Józef Flawiusz – rzymski historyk, jeden z żydowskich przywódców powstania skierowanego przeciwko panowaniu Rzymian w Jerozolimie (66–70 r. po Chrystusie). Nie było by powodu wspominać tego dzieła, gdyby nie dołączona do polskiego wydania nota tłumacza Jana Radożyckiego, który cytuje R. Eislera o powszechnym zainteresowaniu opisanymi wydarzeniami z tamtych czasów – „czytano, tłumaczono i odpisywano w białych nocach podbiegunowej Rosji i w skąpym cieniu pod palącym słońcem Abisynii, u Armeńczyków i Gruzinów Kaukazu, i u narodów orbis Romani, jak szeroko i długo rozumiano po łacinie, aż na koniec stało się budującą książką ludową Anglosasów, mieszkających we wszystkich częściach świata”.

piątek, 11 październik 2019 20:01

Przebudowa państwa

Dotychczasowa struktura polskiego państwa, zarówno od strony politycznej, jak i gospodarczej po raz kolejny wyczerpała już swoje możliwości. Polityczny system demokracji parlamentarnej kompromituje się zarówno w skali globalnej, jak i krajowej. To, co wyczynia demokracja w najważniejszym państwie Zachodu zaczyna działać w kierunku samobójczym.

piątek, 11 październik 2019 13:56

Zrównoważyć sojusze

Od czasu odzyskania niepodległości aż po dziś dzień mamy kłopoty z naszymi sojusznikami. Przed 1939 rokiem były to papierowe gwarancje, w które wszyscy wierzyli, że zostaną wykonane. Był to pierwszy zawód na naszych „sojusznikach”. Po drugiej wojnie światowej nasze „sojusznicze” mocarstwa zgodziły się, aby Polska znalazła się w strefie Związku Radzieckiego, który pod każdym względem daleko odbiegał od poziomu państw naszych już byłych sojuszników. To był drugi zawód.

wtorek, 25 czerwiec 2019 21:34

Tylko bez paniki!

Krajowe i zagraniczne media szeroko informują o raporcie niemieckich naukowców na temat budzenia się niemieckiego wulkanu Laacher See w Górach Eifel.

wtorek, 25 czerwiec 2019 21:29

Antyludzka sztuczna inteligencja

Już samo użycie terminu „sztuczna inteligencja” budzi poważne zastrzeżenia. Przynajmniej w polskiej kulturze przyjęte jest, że wszystko co sztuczne, z natury rzeczy jest gorsze i nie dorównuje oryginałowi, który jest nie do zastąpienia. Po prostu sztuczne jabłko nigdy nie będzie jabłkiem prawdziwym. Przykładów tych można mnożyć w nieskończoność.

czwartek, 21 marzec 2019 11:50

Polak - żołnierz doskonały

Nie ulega wątpliwości, że decydujące znaczenie w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku miała akcja zbrojna. Przeprowadzona równocześnie w trzech zaborach w sprzyjającej sytuacji politycznej i militarnej zakończyła się sukcesem. Złożyła się na to praca całych pokoleń nieudanych powstań, doświadczenia pośrednich tworów politycznych jak Księstwo Warszawskie i Królestwo Kongresowe, a na koniec pozytywistyczna „praca u podstaw”.

czwartek, 21 marzec 2019 11:30

Polskie surowce z dna mórz i oceanów

Egzotyczny dla polskiej gospodarki temat eksploatacji surowców z dna oceanów na forum publiczne wprowadził Pełnomocnik Rządu ds. polityki Surowcowej prof. Mariusz Orion Jędrysek.

czwartek, 21 marzec 2019 11:04

Upadek i diamenty polskiego prawa

Biorąc pod uwagę to, jak oceniane jest polskie prawo, druga część tego tytułu może być uznać za szyderstwo. Jednym z elementów tej oceny jest dość powszechne utożsamianie kondycji tego prawa z partią polityczną mającą w nazwie „prawo” oraz „sprawiedliwości”.

środa, 12 wrzesień 2018 22:38

Surowcowa niepodległość

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości warto zastanowić się, czy jesteśmy krajem niepodległym? Pod względem politycznym nie ulega to wątpliwości. Czy niepodległość polityczna jest wystarczająca? Czy nie powinna ona gwarantować taką samą niepodległość we wszystkich innych dziedzinach?

środa, 09 maj 2018 20:58

Powrót złota

Pierwszy poważny sygnał o nowej chińskiej strategii zastąpienie dolara juanem w międzynarodowym handlu ropą naftową podała japońska agencja Nikkei Asian Reviev (1.09.2017). Od tego czasu w zachodnich mediach pojawiły się setki, a może nawet i tysiące komentarzy na ten temat.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.