sobota, 08 luty 2020 22:04

Zawsze aktualna Wojna żydowska

Napisał
Trzeba na wstępie wyjaśnić, że nie chodzi tu o serię aktualnych prelekcji świetnego erudyty i znawcy tego tematu Stanisława Michalkiewicza, który pod tytułem „Wojna żydowska” omawia polsko – żydowskie relacje ostatnich lat. Jak wiadomo, nie ma na tym świecie ludzi doskonałych, tak też również wspomniany autor ani słowem nie wspomina swojego starożytnego poprzednika, który pod tym samym tytułem napisał dzieło Wojna żydowska. Jego autorem był Józef Flawiusz – rzymski historyk, jeden z żydowskich przywódców powstania skierowanego przeciwko panowaniu Rzymian w Jerozolimie (66–70 r. po Chrystusie). Nie było by powodu wspominać tego dzieła, gdyby nie dołączona do polskiego wydania nota tłumacza Jana Radożyckiego, który cytuje R. Eislera o powszechnym zainteresowaniu opisanymi wydarzeniami z tamtych czasów – „czytano, tłumaczono i odpisywano w białych nocach podbiegunowej Rosji i w skąpym cieniu pod palącym słońcem Abisynii, u Armeńczyków i Gruzinów Kaukazu, i u narodów…
sobota, 08 luty 2020 21:58

Wojna po rosyjsku

Napisał
Pośród rosyjskich kompleksów dość istotne miejsce zajmuje nieobecność etosu rycerskiego na Wschodzie. W staroruskich bylinach toporni „bogatyrzy” tłuką się maczugami jak popadło i okładają wielkimi jak bochny kułakami. Nie stronią przy tym od rozmaitych perfidnych podstępów, byle tylko odnieść triumf. Wzorce takie przejęła i udoskonaliła rosyjska armia, czego akurat nie trzeba bliżej wyjaśniać Polakom, w których dziejach zapisało się tchórzostwo cara Iwana IV Groźnego odmawiającego pojedynku ze Stefanem Batorym, zagłada Wilna w 1655 roku, rzeź Pragi dokonana przez psychopatycznego Aleksandra Suworowa (idola sowieckich i rosyjskich wojskowych), nie mówiąc już o wypadkach bliższych naszych czasów.
Niniejszy raport analizuje i podsumowuje dane gospodarcze związane z 15-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Źródłem analiz są statystyki ogólnodostępne oraz uzyskiwane w trybie dostępu do informacji publicznej głównie z GUS, NBP, Eurostatu, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
sobota, 08 luty 2020 21:21

Paleowojna na wszystkich frontach

Napisał
Z profesorem Paulem Gottfriedem rozmawia Michał Krupa Paul Gottfried to znany, konserwatywny historyk idei żydowskiego pochodzenia ze Stanów Zjednoczonych, profesor nauk humanistycznych w Elizabethtown College, stypendysta Guggenheima, ekspert od zagadnień ideologii nowej lewicy, jak również neokonserwatyzmu. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Yale. Jest autorem trzynastu książek, w tym najnowszych Fascism: The Career of a Concept oraz Revisions and Dissents. W 2014 roku wydawnictwo Wektory wydało w języku polskim jego książkę Wojna i demokracja, która jest antologią esejów napisanych w ciągu wielu lat, poruszających trudne tematy z zakresu filozofii konserwatywnej, ideologii liberalnych i lewicowych oraz historii i polityki.
Historię trzeba dziś pisać ołówkiem; łatwiej potem to i owo wygumkować Pierre Gaxotte W „Zeszytach Literackich” nr 142 (2, 2018) włoski eseista i historyk literatury Claudio Magris w artykule Ryzyko cytowania pisze, że autorstwo wielu najsłynniejszych zdań jest uważane za oczywiste, lecz przekonanie to często mija się z prawdą. I podaje przykład: „To nie Goebbels powiedział, kiedy słyszę słowo »kultura«, odbezpieczam mojego browninga, lecz Hanns Johst, nazistowski dramaturg”.
sobota, 08 luty 2020 21:09

Dlaczego gender to absurd?

Napisane przez
Od kilkunastu lat społeczeństwa zachodnie są poddawane intensywnej tresurze, której celem jest wymuszenie powszechnej akceptacji pojęcia „płci społeczno-kulturowej” - czyli„gender”.
sobota, 08 luty 2020 20:36

Pełnia czasu

Napisane przez
Na pytanie o to, czym jest historia ludzkości, kardynał Joseph Ratzinger odpowiada: „Dzieje są naznaczone sporem pomiędzy miłością i niezdolnością do miłości”.
piątek, 11 październik 2019 21:02

W nastroju defetyzmu

Napisał
Struktura wszystkich ziemskich społeczeństw opiera się na dość prostym modelu, który można opisać przez analogię stada i jego pasterzy. Większość ludzi z różnych powodów, w zależności od predyspozycji, wykształcenia, stanu, po zwykłą wygodę, woli nie angażować się w tak zwaną wielką politykę. Prosty obywatel chętnie udziela swojej legitymacji takiej, czy innej władzy, bo ma ona zwolnić go z zajmowania się sprawami, na których zazwyczaj mało się zna. I dobrze, bo do czego może ostatecznie zaprowadzić nas kierownictwo sprawowane przez laików.
piątek, 11 październik 2019 20:56

Diagnostyka społeczno-polityczna

Napisał
W polskiej publicystyce politycznej stale powtarza się jeden temat: co zrobić, aby było lepiej. Publicyści prawicowi i lewicowi, zależni i niezależni, umiarkowani i radykalni, starzy i młodzi, z niegasnącym zapałem i głęboką troską mielą temat naprawy Rzeczpospolitej, a ponieważ trwa to już dobrych kilka stuleci, można uznać, że mamy tu do czynienia z rozległym zespołem obsesyjno-kompulsywnym, który dotknął cały naród.
piątek, 11 październik 2019 20:34

Kryzys polskiego państwa narodowego

Napisał
Obserwując współczesną politykę, wielu badaczy i komentatorów zwraca uwagę na kryzys państwa narodowego, przy czym przeważnie mają oni tutaj na myśli procesy ekonomicznej, politycznej i kulturowej globalizacji oraz integracji.
Od kilkuset lat mamy do czynienia z tzw. procesem nowoczesności, którego podstawą jest przekonanie, że człowiek poprzez powiększanie swojej wiedzy może wywierać coraz większy wpływ na swoje otoczenie. Dotyczy to nie tylko kwestii postępu technicznego, lecz także sprawy regulowania życia zbiorowego. Słynne hasło rzucone przez Franciszka Bacona „wiedza to władza”, dotyczy nie tylko władzy nad przyrodą, lecz także władzy politycznej.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.