Kto dziś czyni nieprawość, może być pewny, że przyszła nieprawość go usprawiedliwi (Carl Schmitt)    W poprzednich „Notatkach”, w których omawiałem książkę Piotra Zychowicza Skazy na pancerzach, zajmowałem się świadkami historii opowiadającymi o tym, co przeżyli i co widzieli podczas „akcji pacyfikacyjnych” przeprowadzanych przez oddziały podziemia antykomunistycznego. Nie mogą oni nam wiele powiedzieć o historii politycznej, ponieważ, znajdując się w danym dniu w Wierzchowinach czy Piskorowicach, obejmują wzrokiem jedynie jej mikroskopijny wycinek. O wiele bardziej interesujący są świadkowie historii, którzy brali udział w wielkich wydarzeniach politycznych i je kształtowali, podejmując decyzje wpływające na losy rządzonych przez nich państw i narodów.
czwartek, 21 marzec 2019 11:55

Piraci i ofiary

Napisane przez
Gdyby nie jawne dowody na współpracę części polskich polityków ze służbami innych krajów, można by uznać, że przez ostatnie trzy wieki Polską rządzili idioci. Relacje z innymi krajami układali bowiem tak, jakby celem ich było jak najszybsze wyniszczenie jej mieszkańców poprzez eliminację fizyczną i upadek ekonomiczny.
czwartek, 21 marzec 2019 11:53

POWRÓT PANŚWINIZMU

Napisane przez
Główny propagandysta późnego PRL-u w pewnym momencie nie był już w stanie zaprzeczać, że reprezentowany przez niego reżim składa się z patologicznych miernot, obojętnych na los Polski i Polaków, bez reszty oddanych służbie obcym i dbających wyłącznie o swój osobisty interes. Wymyślił więc nowy chwyt agitacyjny. W skrócie polegał on na stwierdzeniu: „Tak, to prawda – jesteśmy podłymi świniami. Ale nasi rywale wcale nie są lepsi od nas!” Metodę tę szybko zaczęto nazywać „panświnizmem”. W analogiczny sposób dzisiaj rzekomy obraz obecnej rzeczywistości próbuje wykreować totalna opozycja.
czwartek, 21 marzec 2019 11:50

Polak - żołnierz doskonały

Napisał
Nie ulega wątpliwości, że decydujące znaczenie w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku miała akcja zbrojna. Przeprowadzona równocześnie w trzech zaborach w sprzyjającej sytuacji politycznej i militarnej zakończyła się sukcesem. Złożyła się na to praca całych pokoleń nieudanych powstań, doświadczenia pośrednich tworów politycznych jak Księstwo Warszawskie i Królestwo Kongresowe, a na koniec pozytywistyczna „praca u podstaw”.
Już przed kilkoma laty opublikowałem tekst omawiający dość oczywistą tezę, że w trójkącie liderów współczesności (USA, Chiny, Rosja) nastąpi – zgodnie z ponad dwustuletnią tradycją amerykańskiej polityki – trwałe zbliżenie strategiczne Rosji i Stanów Zjednoczonych głównie po to, aby nie dopuścić do odnowienia sojuszu chińsko-rosyjskiego.
czwartek, 21 marzec 2019 11:37

Oddolna demokracja w Polsce – pytania i odpowiedzi

Napisane przez
Jedni uważają ją za utopię, bez szans wprowadzenia w Polsce. Tylko nieliczni widzą w niej realną szansę dla przyszłości państwa polskiego. Mowa tu o demokracji bezpośredniej, czyli o oddolnym rządzeniu państwem, a więc o systemie politycznym, w którym nie tak zwana władza, ale obywatele/suweren mają decydujący głos w sprawach ważnych dla Polski. Nie chodzi tu bynajmniej o podejmowanie wszystkich decyzji przez społeczeństwo, lecz o uzupełnienie aktualnego systemu semidemokratycznego o instrumenty oddolnego współdecydowania: referendum, inicjatywy obywatelskiej i weta obywatelskiego. Weto obywatelskie (zmiana ustawy) oraz inicjatywa obywatelska (zmiana Konstytucji) to instrumenty demokracji bezpośredniej, mające charakter proceduralny, których następstwem powinno być w każdym wypadku bezprogowe i wiążące referendum, mające charakter prawny. Czy rządzący zgodzą się na „oddanie władzy społeczeństwu”? Rządzący nie muszą się godzić na „oddanie władzy społeczeństwu”, bo władza należy do suwerena czyli Narodu. Tak zwana góra, która usiłuje kierować losami prawie…
czwartek, 21 marzec 2019 11:33

Współpraca czy kolaboracja z Niemcami

Napisane przez
Obecna współpraca gospodarcza Polski z naszym zachodnim jest najlepsza od wielu lat. Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym, a wartość rocznej wymiany handlowej między naszymi krajami przekroczyła już 200 miliardów dolarów. Jest ona dwukrotnie wyższa niż Niemiec z Rosją. Mimo korzyści (obustronnych) z tej współpracy, Polska nie może zapominać lekcji historii, a szczególnie o niemieckich zbrodniach w czasie II wojny światowej.
czwartek, 21 marzec 2019 11:30

Polskie surowce z dna mórz i oceanów

Napisał
Egzotyczny dla polskiej gospodarki temat eksploatacji surowców z dna oceanów na forum publiczne wprowadził Pełnomocnik Rządu ds. polityki Surowcowej prof. Mariusz Orion Jędrysek.
czwartek, 21 marzec 2019 11:04

Upadek i diamenty polskiego prawa

Napisał
Biorąc pod uwagę to, jak oceniane jest polskie prawo, druga część tego tytułu może być uznać za szyderstwo. Jednym z elementów tej oceny jest dość powszechne utożsamianie kondycji tego prawa z partią polityczną mającą w nazwie „prawo” oraz „sprawiedliwości”.
czwartek, 21 marzec 2019 10:59

PIERWSZE PRZYKAZANIE

Napisane przez
Czy to możliwe, że rozstrzygnięcie jednej z centralnych tajemnic świata – „skąd jesteśmy?” – jest proste i oczywiste? Ludzie od tysięcy lat pragną ją zgłębić i wciąż nie są usatysfakcjonowani osiągnięciami swoich dociekań. Czy takie ambitne twierdzenie to przejaw wyjątkowości ludzkiego umysłu, „szaleńczy odjazd”, czy zwyczajna megalomania? Kwalifikację zostawiam czytelnikom.
czwartek, 21 marzec 2019 10:48

PIGUŁKA TROJAŃSKA

Napisane przez
„Nieuczciwością jest milczenie o tym, jaką cenę za stosowania tabletek antykoncepcyjnych płaci kobiecy organizm” – mówi profesor Marian Gabryś, pracownik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ginekolog-położnik z czterdziestoletnim stażem, w rozmowie z Dorotą Niedźwiecką.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.