Artur Ławniczak

Artur Ławniczak

wtorek, 21 grudzień 2010 15:43

Chińskie wyzwanie

Według Samuela Huntigtona, określającego cele polityki USA w nadchodzącym stuleciu, największymi wyzwaniami dla Waszyngtonu będą muzułmanie i Chińczycy.

wtorek, 21 grudzień 2010 15:30

Językowa globalizacja

Duch consensusu krąży intensywnie nad światem. Wszystkie oficjalne media krzyczą o potrzebie porozumienia się, o konieczności zrozumienia drugiego człowieka, o braterstwie i jedności rasy ludzkiej. Problem polega jednakże na tym, że nie wszyscy adresaci są w stanie zrozumieć kierowane do nich przesłania.

W przeszłości nie znano prawnych procedur, za pomocą których można było pociągnąć do odpowiedzialności za złamanie prawa monarchę, ponieważ był on uważany za suwerena zarówno politycznego, jak i prawnego.

wtorek, 21 grudzień 2010 13:43

Chińskie wyzwanie

Według Samuela Huntigtona, określającego cele polityki USA w nadchodzącym stuleciu, największymi wyzwaniami dla Waszyngtonu będą muzułmanie i Chińczycy. Zarówno jedni, jak i drudzy wykazują się dużą odpornością na lansowane przez północnoamerykańskie mocarstwo wzorce cywilizacyjne. Huntigton podkreśla, że głębokie przywiązanie do własnych norm cywilizacyjnych uniemożliwi przetworzenie tych ludów na wzór i podobieństwo północnych Atlantydów, co ma stanowić zasadniczą przeszkodę na drodze do powstania światowego rządu. Wróg, jak to polecał Cari Schmitt, został zdefiniowany i w ten sposób mniej więcej wiadomo już jaką politykę uprawiać po 2000 r.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.