sobota, 08 luty 2020 23:13

Od Redakcji - Ostatni numer kwartalnika

Napisał

List od redakcji "Opcji na Prawo"


Szanowni Państwo,
mija właśnie sześć lat, odkąd „Opcja na Prawo”, przekształciła się z mie-sięcznika w kwartalnik. W poprzedniej formie ukazywała się nieprzerwanie przez jedenaście lat, niewiele brakuje nam więc już do świętowania dwudzie-stego jubileuszu istnienia na polskiej scenie publicystyki społeczno-politycz-nej. Jak się wydaje, nasze pismo wyrobiło sobie zasłużoną markę, w pełni niezależnego od programów partyjnych czy prostych zaszufladkowań. Na naszych łamach publikowali bez cenzury zarówno najbardziej cenieni prawicowi publicyści, jak i autorzy mniej popularni, których poglądy nie licowały z szeroko rozumianą poprawnością polityczną, ani jej prawicowo--konserwatywnymi odpowiednikami. „Opcja” w zamierzeniu jej twórców i kontynuatorów miała stanowić odważną i wymagającą platformę wymiany myśli, dlatego zawsze staraliśmy się iść nieco w poprzek utartych w Pol-sce schematów. Gdy inni woleli kierować się nie zawsze konstruktywnym instynktem stadnym, my mogliśmy sobie pozwolić na luksus publikowa-nia artykułów unikających uproszczeń. Działo się tak, gdyż od początku swojego istnienia nasz periodyk był przedsięwzięciem w pełni prywatnym i niezależnym od wszelkich urzędowych dotacji czy sponsorów. Narażało to naszą redakcję na trudności, które wiele lat udawało nam się skutecznie przezwyciężać. Mimo niedoboru reklamodawców, niezadowalających wyni-ków finansowych, namacalnego globalnego spadku zapotrzebowania na wy-magającą publicystykę nakład sprzedaży „Opcji”, z pewnymi zawahaniami, utrzymuje się aż dotąd na stałym poziomie, podczas, gdy wiele podobnych pism albo upadło, albo korzysta z jakiejś formy finansowania z zewnątrz. Wzrosła też liczba osób, które cenią podejmowane przez nas wysiłki. Mimo to, uznaliśmy jednak kolejną formułę naszego przedsięwzięcia, jakim był kwartalnik, za wyczerpaną. Przyczyną takiej diagnozy jest notowany przez nas powszechny i postępujący deficyt polskiej myśli politycznej. Wyłącza-jąc stałą i rotującą grupę naszych publicystów, coraz trudniej o autorów, którzy mają dziś do powiedzenia więcej ponad przeciętną, realnie patrzą na zastaną rzeczywistość, stawiają mniej chybione diagnozy i dążą do kon-struktywnego niwelowania naszych polskich problemów, nie skupiając się przy tym na tym, co bez znaczenia, nieuwarunkowanych licznymi wadami naszej narodowej romantycznej percepcji. Mówiąc wprost, coraz trudniej stworzenie pisma, które utrzymuje zamierzony poziom. W tej sytuacji, lokowanie energii wydawniczej oraz sporych środków inwestycyjnych wy-daje się coraz mniej celowe. Decyzją wydawcy oraz kolegium redakcyjnego postanowiliśmy skupić się w najbliższym czasie przede wszystkim na działalności książkowej. Wydawnictwu Wektory udało się przez wiele lat jego istnienia wydać z sukcesem wiele cenionych i wartościowych tytułów, które wniosły sporo ożywczego tchnienia do polskiej debaty politycznej. Jeśli chodzi o kwartalnik – wraz z tym numerem – zamykamy jego dzia-łalność. Nie żegnamy się jednak z Państwem ostatecznie. W najbliższych miesiącach okaże się, czy powrócimy jeszcze na rynek papierowych wy-dań w formie półrocznika lub rocznika, o czym informować będziemy na naszych stronach i w komunikatach. Zamierzamy również ożywić naszą działalność w internecie. W planach jest przekształcenie naszej strony internetowej opcjanaprawo.pl w sprawniej działający portal publicystyczny i informacyjny. Zamierzamy sukcesywną rozbudowę naszego istniejącego już kanału telewizji internetowej – OpcjaTV. Licząc na państwa wyrozu-miałość i życzliwość, mamy nadzieję, że nadal skutecznie przyczyniać się będziemy do działań podejmowanych na rzecz naszego wspólnego być, albo nie być, tak na poziomie naszej fizycznej egzystencji jako państwa i narodu, jak i tym ogólnoludzkim, w czasach, gdy przychodzi nam bronić nie tylko oczywistych wartości, ale i najzwyklejszego zdrowego rozsądku.

Z wyrazami szacunku
wydawca i redakcja kwartalnika
„Opcja na Prawo”

Wyświetlony 5200 razy
Więcej w tej kategorii: « Wojna permanentna
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.