Adam Maksymowicz

Adam Maksymowicz

poniedziałek, 04 lipiec 2011 16:42

Świat bez spisków

Coraz bardziej popularna na świecie i w ?naszym biednym kraju? poprawność polityczna twierdzi, że żadnych spisków nie ma. Historia dziejów toczy się własnym torem na zasadach skomplikowanych zależności wzajemnych, które nie mają nic wspólnego z żadną zmową i z jakimiś tajemnymi porozumieniami. Badania statystyczne to wszystko potwierdzają. Demokratyczna większość społeczeństw tego świata uważa, że żadnych spisków nie ma, nie było i prawdopodobnie nigdy nie będzie.

poniedziałek, 04 lipiec 2011 15:14

Biała flaga

Tradycyjnie czerwcowe spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy?90 w Legnicy rozpoczęło się od Mszy św. odprawionej w intencji uznania mniejszości polskiej w Niemczech. Homilię wygłosił gwardian Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Legnicy o. Tobiasz Fieć. W nawiązaniu do Ewangelii czytanej na ten dzień (J 16,16-20) powiedział on, że Pan Jezus mówi trudną do przyjęcia prawdę. Nie chce, aby apostołowie i wszyscy ludzie na świecie byli zaskoczeni wydarzeniami paschalnymi. Tak samo jest i dzisiaj. Mamy wiele spraw do załatwienia w niełatwym życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

niedziela, 29 maj 2011 23:27

Drzwi do KGHM

Premier rządu RP zabrał głos w sprawie zamieszek, do jakich doszło 5 maja w czasie spotkania zarządu KGHM Polska Miedź SA ze związkami zawodowymi.

niedziela, 01 maj 2011 22:49

Życie na kredyt

Jest lekkie, łatwe i przyjemne. Do czasu, kiedy trzeba go spłacać. Tu jednak następuje pierwsza selekcja należnych egzekucji. Przede wszystkim jest ona najbardziej surowa i bezwzględna w stosunku do najbiedniejszych. Nie możesz spłacić skromnej kilku tysięcznej pożyczki zaraz wkracza komornik i zajmuje wszystko, co jest niezbędne do życia. W ten sposób ilość osób bezdomnych stale wzrasta.

niedziela, 01 maj 2011 22:38

Nieoficjalny Główny Geolog Kraju (GGK)

Formalnie jest jeden Główny Geolog Kraju w osobie dr Henryka Jacka Jezierskiego, który z dniem 26 listopada 2007 roku objął to stanowisko jako podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska.

poniedziałek, 28 marzec 2011 22:15

Smoleńska refleksja

Od roku trwają intensywne poszukiwania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Publikowane są coraz to nowsze szczegóły dotyczące tragicznego lotu. Zginął prezydent RP, a wraz z nim elita wojskowa i polityczna państwa polskiego. Wszystko to przypomina wypadek lotniczy w Gibraltarze, w jakim w 1943 roku zginął premier RP Władysław Sikorski wraz z towarzyszącymi mu osobami.

wtorek, 01 marzec 2011 02:14

Brunatna inwestycja KGHM

Nadmiar gotówki w KGHM jest takim samym zmartwieniem, jak jej brak. Co począć, aby nie zmarnować tak wielkich dochodów? Jak zabezpieczyć się przed zbliżającą się dekoniunkturą? Gdzie bezpiecznie i sensownie inwestować?

piątek, 28 styczeń 2011 20:13

Wieczna zima

Od blisko dwudziestu lat realizowany program walki z ?z globalnym ociepleniem klimatu? przynosi pierwsze rezultaty. Tegoroczna zima daje się we znaki w całej Europie, Azji i Ameryce Północnej. W wyniku tych wszystkich zabiegów prawdopodobnie dojdzie do stopniowej likwidacji lata na rzecz wiecznie trwającej zimy. Wszystkie zmierzające do tego działania prowadzone są pod przewrotnym hasłem ?ochrony klimatu?. Przed czym i przed kim ma być chroniony ten klimat, nie wiadomo.

piątek, 28 styczeń 2011 18:57

Klęska Piskorskiego, Pawła Piskorskiego

Paweł Piskorski, który uchodził za Jamesa Bonda polskiej polityki, któremu wszystko dotąd się udawało i który wychodził obronną ręką z każdej sytuacji, poniósł ostatnio znaczącą sądową, prestiżową i polityczną porażkę.

Oto w dniu 13 grudnia ubiegłego roku, Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy na posiedzeniu niejawnym z udziałem partii politycznej Stronnictwo Demokratyczne postanowił wykreślić go z ewidencji tej partii. Sprawa ta nie byłaby interesująca, wszak na brak partii politycznych nie możemy narzekać, gdyby nie fakt posiadania przez SD znaczącego majątku. Orientacyjna jego wartość w skali kraju liczona jest w dziesiątkach milionów złotych. Są to przede wszystkim nieruchomości położone w centralnych miejscach największych aglomeracji w Polsce. Jest, o co walczyć.

Kariera polityczna

W telegraficznym skrócie przypomnieć trzeba, że Paweł Piskorski był czołową postacią Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD), a potem Platformy Obywatelskiej (PO). Sukcesy tego młodego i prężnego polityka, który zdążył już być prezydentem Warszawy, kilkakrotnie wybieranym posłem do Sejmu RP i do Parlamentu UE, budziły podziw w kraju i poza jego granicami. Oskarżany był o udział w wielu aferach finansowych i majątkowych, jednak żadne z tych oskarżeń nie zaowocowało dotychczas skazującym wyrokiem sądowym. W styczniu 2009 wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego , stając się tym samym jedynym eurodeputowanym tej partii, a także deklarując zamiar ubiegania się o stanowisko przewodniczącego SD. Stanowisko to uzyskał na Kongresie Nadzwyczajnym SD, odbytym w dniu 21 lutego tego samego roku. W październiku 2009 został zawieszony w obowiązkach szefa partii przez Naczelny Sąd Partyjny SD. Następnie, 21 listopada na kolejnym Nadzwyczajnym Kongresie delegaci biorący udział w obradach, uchwalili jego odwołanie ze stanowiska przewodniczącego, powierzając funkcję tymczasowego szefa partii Krzysztofowi Góralczykowi. Działaczom SD nie podobał się apodyktyczny, wręcz dyktatorski sposób kierowania partią. Nie akceptowali oni też koncepcji nowego przewodniczącego związanej z niekontrolowaną wyprzedażą majątku SD.

Wyprzedaż majątku

Wydawało się, że wszystkie manewry polityczne, skierowane przeciwko swoim przeciwnikom, Paweł Piskorski wygra bez żadnych trudności. Przemawiała za nim szybkość działania, energia w realizacji postanowień i egzekucja prawa własności wspierana przez organa porządku publicznego, a więc policję, sądy i prokuraturę. Zwykłe włamania do własnych lokali partyjnych i usuwanie z nich nieprzychylnych mu działaczy były na porządku dziennym. Żadne protesty i pisma wyjaśniające nie skutkowały. Zagarnięte lokale natychmiast były wystawiane na sprzedaż. Władze samorządowe miast, w których się one znajdowały, tego rodzaju działania akceptowały i uznawały za standardowe. Na tej podstawie, jako uprawnione do pierwokupu, wydawały zgodę na ich sprzedaż, co możliwie szybko było realizowane. Transakcje dochodziły do skutku nawet za połowę ceny wywoławczej. Centralne media, a przede wszystkim prasa komercyjna oraz publiczna telewizja stan ten uznawały za naturalny w walce politycznej o władzę w partii.

Spór o przerwę w obradach

Na posiedzeniu Rady Naczelnej 24 października 2009 roku doszło do sporu o prozaiczną przerwę w obradach. Większość obecnych opowiedziała się przeciw. W tej sytuacji Paweł Piskorski wraz z popierającymi go członkami RN opuścił jej zebranie i w tym samym czasie zwołał w swoim gabinecie posiedzenie Zarządu Głównego. Salę opuściło 21 osób, w tym dziewięciu członków Zarządu Głównego. Odbyli oni posiedzenie, na którym pozbawili członkostwa swoich przeciwników. Uchwały tego posiedzenia ZG oraz następnych w tym samym składzie w dniu 26 i 29 października sąd uznał za nieważne, bo odbyte niezgodnie ze statutem. Przede wszystkim sąd zakwestionował zwoływanie ZG doraźnie w trybie natychmiastowym, jak było w tym przypadku. Statut wymagał pięciodniowego wyprzedzenia informacji podanej jej członkom o zwołaniu ZG. Wymagał też wcześniejszego podania porządku obrad, czego w tym przypadku brakowało. Ponadto próba zwołania posiedzenia ZG w trakcie obrad najwyższej władzy między kongresami, a taką władzą w SD jest bezsprzecznie Rada Naczelna, uznane zostało za niedopuszczalne. Z tego powodu sąd uznał uchwały ZG, mimo posiadanej większości głosów za nieprawomocne. Na tej samej podstawie zwołany przez Pawła Piskorskiego Kongres z 4 listopada 2009 roku sąd uznał za nieważny. W ocenie sądu wszyscy wykluczeni przez Pawła Piskorskiego członkowie SD nadal zachowali swoje uprawnienia. Uchwały XXIII Nadzwyczajnego Kongresu SD z 21 listopada 2009 sąd uznał za prawomocne. Kongres wyłonił nową Radę Naczelną, która jeszcze tego samego dnia prawomocnie powołała nowy Zarząd Główny bez Pawła Piskorskiego.

(...)

piątek, 31 grudzień 2010 16:02

Orędzie śląskiego kardynała

Osiemnastego listopada minęło 45 lat od napisania słynnego listu episkopatu polskiego do episkopatu niemieckiego, znanego jako ?Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w chrystusowym urzędzie pasterskim?. Jego inicjatorem i głównym autorem był śląski arcybiskup i późniejszy kardynał Bolesław Kominek.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.