wtorek, 04 maj 2010 14:51

Pracownicy Służby Bezpieczeństwa oraz organów współpracujących

Napisał
Oceń ten artykuł
(5 głosów)

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce pracy/
/teren działania
Uwagi  
1 Adamczuk A. WUSW Zamość z-ca szefa ds. SB, ppor.  
2 Adamowicz Antoni Biłgoraj ppor.  
3 Andruszczyszyn Krzysztof Chełm ppor., inspektor Wydz. VI, staż pracy w SB 2 lata  
4 Bajorek Franciszek Biłgoraj st. insp. Wydz. V, ppor.  
5 Bara Artur Biłgoraj ppor., od sierpnia 1987  
6 Bartyka Henryk Krasnystaw por., st. insp. Gr. III SB, staż 4 lata  
7 Bąk A. Biłgoraj kpt.  
8 Bednarz Eugeniusz Biłgoraj    
9 Bernat Z. Biłgoraj płk mgr  
10 Białoń Zbigniew Biłgoraj z-ca szefa urzędu ds. SB, kpt.  
11 Bielak Bogdan Biłgoraj ppor.  
12 Bielecki Leszek Chełm kpt., st. insp. Wydz. III, kier. Sekcji Wydz. III, z-ca naczelnika Wydz. III, staż 14 l.  
13 Birus Czesław Włodawa st. chor., mł. insp. Wydz. III, st. insp. Gr. III SB, st. insp.Sekcji SB, staż 7 l.  
14 Biurut Henryk Biłgoraj por.  
15 Błaziak Dariusz Chełm ppor., mł. insp. Wydz III, staż 6 l.  
16 Błotniak Zbigniew Krasnystaw ppor., insp. Gr. III SB, insp. Gr. V SB, staż 3 l.  
17 Bodio Jerzy Chełm plut., mł. insp. Wydz. V, mł. insp. Wydz. III, staż 3 l.  
18 Bodio Stanisław Krasnystaw ppor., insp. Gr. IV, st. insp.Wydz. VI, st. insp. Gr. VI, staż 6 l.  
19 Bommersbach Janusz Chełm kpt., z-ca nacz. Wydz. IV, naczelnik Wydz VI.  
20 Bortacki Henryk Biłgoraj mjr  
21 Borysiewicz Sławomir Chełm    
22 Brożko Bożena Biłgoraj sierż.  
23 Brzeziecki Witold Chełm kpt., mł. insp. Wydz. III, insp. Wydz. IIIA, st. insp. Wydz. V,
st. insp. Wydz. C, p.o. kierownik samodzielnej sekcji A, staż 11 l.
 
24 Buczek Marian Chełm kpt., insp. Wydz. III, st. insp. Wydz. IIIA, kierownik sekcji Wydz. IV, st. insp. Wydz. VI, staż 14 l.  
25 Burak Jan Krasnystaw st. chor., wydz. IV SB, insp. Gr. IV SB KM MO, staż 7 l.  
26 Byczek Antoni Biłgoraj st. szer.  
27 Chmielewski Piotr Chełm por., insp. Wydz. V, insp. Wydz. Śledczego, staż 7 l.  
28 Chorąży Władysław Włodawa plut., insp. Gr. V, staż 5 l.  
29 Chyl Mikołaj Biłgoraj por.  
30 Cisło Ryszard Biłgoraj ppor.    
30a Cisło Ryszard Biłgoraj por.  
31 Czarnecki Leszek Biłgoraj mł. chor.  
32 Czarnowski Cezary Biłgoraj por.  
33 Czupryński Witold Włodawa por., st. insp. ref. VI SB, st. insp. sekcji SB, staż 1.  
34 Czwaliński Ryszard Chełm st. chor., ref. Wydz. Paszportów, insp. Wydz. V, staż 9 l.  
35 Czwórnog Krasnystaw por., insp. Wydz. V, insp. Gr. V SB KMO, insp. Gr. VI SB , staż 7 l.  
36 Czyżyk Chełm naczelnik Wydz. III  
37 Daniel Henryk Krasnystaw por., mł. insp. Wydz. Paszportów, st. insp. Wydz. II, st. insp. Gr. II, staż 14 l.  
38 Derewicki Stanisław Chełm kpt., insp. Wydz. III, st. insp. Wydz. IIIA, st. insp. Wydz V, staż 12 l.  
39 Dmuch Krzysztof Chełm ppor., insp. Wydz. III, staż 4 l., UOP  
40 Dobosz Waldemar Chełm chor., ref. Wydz. Paszportów, insp. Wydz. V, staż 8 l.  
41 Dras Janusz Biłgoraj por.  
42 Drażewski Biłgoraj ppłk. dr  
43 Dubaj Stanisław Chełm ppor., insp. Sekcji T, insp. Wydz. C, staż 2 l.  
44 Dudzic S. Biłgoraj kpr. podch.  
45 Durko Grażyna WUSW Chełm sierż., maszynistka sekcji VI SB, mł. insp. Wydz. Pol.-Wych., staż 6 l.  
46 Durko Jan   kpt., insp. Wydz. C, insp. Wydz IV, st. inp. Wydz. IV, staż 14 l.  
47 Dyjczański Wincenty Biłgoraj ppłk  
48 Dziedzic Witold Biłgoraj plut.  
49 Dziurdziak Wiesław Chełm por., insp. Wydz. Śledczego, st. insp. Wydz. Śledczego, staż 6 l.  
50 Dzius Mirosław Chełm ppor., sekcja T  
51 Farion Jan Biłgoraj mjr  
52 Federowicz A. Biłgoraj ppłk  
53 Flis Henryk Biłgoraj ppor.  
54 Flor G. Biłgoraj ppor.  
55 Fornal Eugeniusz Chełm chor., mł. insp. Wydz. V, staż 6 l.  
56 Froncek Maria Krasnystaw sierż., sekretarka-maszynistka sekretariatu SB, staż 7 l.  
57 Fyk Aleksander Krasnystaw por., insp. Wydz. IV, insp. Gr. IV SB KMO, st. insp. Gr. VI KMO, st. insp. Sekcji SB , staż 7 l.  
58 Gąder Czesław Zamość Komendant Wojewódzki Milicji, płk  
59 Gleń Józef WUSW Zamość Nacz. Wydz. Kadr, ppłk mgr  
60 Gnat Andrzej Biłgoraj kpt.  
61 Gradowski Tadeusz Zamość por.  
62 Gralak Marek Biłgoraj kpt.  
63 Grela Eugeniusz Biłgoraj ppłk mgr  
64 Gruszczyk Zbigniew Włodawa st. kpr., kierowca SB, staż 6 l.  
65 Guziak Zbigniew Chełm mł. chor., d-ca drużyny ZOMO, st. ref. samodzielnej sekcji A, staż 2 l.  
66 Gwóźdź Leopold Biłgoraj kpt.  
67 Hasiewicz Zdzisław Chełm st. chor., ref. Wydz. Paszportów, insp. Wydz. IIIA, st. insp. Wydz. V, staż 11 l.  
68 Holuk Andrzej Chełm st. chor., st. insp. Wydz.V, staż 7 l.  
69 Honicz Jerzy Chełm kpt., insp. Wydz IIIA, st. insp. Wydz IV, st. insp. Wydz. VI, staż 10 l.  
70 Horecki Tadeusz Biłgoraj    
71 Huszcza Liliana Biłgoraj Insp. Wydz. III Dep. MSW, kpt.  
72 Iwan Jerzy Chełm ppor., st. insp. Wydz. V, staż 4 l.  
73 Jabłoński Janusz Biłgoraj mł. chor.  
74 Janiak Janusz WUSW Chełm kpt., insp. st. insp. Wydz.Polit.-Wych., staż 7 l w aparacie.  
75 Jaremek Jan Biłgoraj mjr  
76 Jarosz Krzysztof Chełm st. sierż., insp. Wydz II, staż 1. UOP  
77 Jaśniak Feliks Chełm z-ca naczelnika Wydz. III, kierownik sekcji B.  
78 Jelonek Piotr Krasnystaw ppor., insp. Gr. VI SB, staż 4 l.  
79 Jędruszczak Anna Chełm    
80 Jędruszczak Marek Chełm kpt., Wyższa Szkoła KGB, st. insp. Wydz. Śledczego, po. naczelnika Wydz. Śledczego, staż 10 l.  
81 Kalinowski Roman Chełm por., kier. sekcji T  
82 Kamiński Mieczysław Komitet Miejski PZPR Biłgoraj I sekretarz  
83 Kargol R. Biłgoraj ppłk  
84 Karwat Zbigniew Krasnystaw ppor., insp. Gr. V, insp. Gr. II, staż 7 l.  
85 Kasperska Jadwiga Biłgoraj sekretarka-maszynistka, st. sierż.  
86 Kasperski J. Biłgoraj szef urzędu, kpt.  
87 Katarzyński Andrzej Włodawa mł. chor., ref. Referatu Paszportowego, insp. Gr. Paszportów, staż 7 l.  
88 Kieć Zdzisław Chełm sierż., mł. insp. Wydz. V, st. insp. Wydz. V, staż 5 l.  
89 Klemanow Marek Biłgoraj    
90 Klimont Dariusz Chełm por., st. insp. Wydz. III, staż 6 l.  
91 Knap Janusz Biłgoraj por.  
92 Koczura Janusz Chełm ppor., ref., st. ref. insp.Wydz. Paszportów, staż 7 l.  
93 Kogut Lech Włodawa mł. chor., insp. Gr. V SB, insp. Sekcji SB, staż 4 l.  
94 Kołtun Marek Chełm ppor., insp. Wydz. V, staż 4 l.  
95 Kondrasiuk Zbigniew Chełm st. sierż., ref. Wydz. Paszportów, mł. insp. Wydz. V, insp. Wydz. Śledczego, staż 7 l.  
96 Kończyński Stanisław Chełm st. chor., insp. Wydz. IV, staż 9 l.  
97 Koperwas Kazimierz Biłgoraj st. sierż.  
98 Korzeniowski Stanisław Chełm kpt., Wyższa Szkoła KGB, insp. Wydz. III, st. insp. Wydz. IIIA, kier. Sekcji Wydz. V, z-ca naczelnika Wydz. V, staż 13 l.  
99 Kostrubiec W. Biłgoraj kpt.  
100 Kowalski P. Biłgoraj por.  
101 Kozieł Stanisław Biłgoraj mł. chor.  
102 Kozioł Marian Krasnystaw por., ref. Wydz. T SB, insp.Wydz. ZO, st. insp. Gr. III KM MO, staż 12 l.  
103 Kozyra Wiesław Biłgoraj ppor.  
104 Kraczkowski Stefan WUSW Zamość z-ca szefa ds. SB, płk. mgr  
105 Krajanowski Andrzej Chełm mjr., sekretarz KZ PZPR KW MO, staż 6 msc. (w MO 15 lat)  
106 Krasuska Marzenna Chełm st. sierż., sekretarka-maszynistka Wydz. Paszportowego, staż 9 l.  
107 Krawczyński Waldemar Chełm ppor., insp. Wydz. III, staż 2 l.  
108 Król Chełm płk., naczelnik Wydz. IV  
109 Król Zbigniew Chełm, Włodawa por., oficer SB KP MO Chełm, st. insp.Wydz. II, st. insp. SB Włodawa, insp. Wydz. III, staż 15 l.  
110 Krywko Leonard Chełm por., insp. Wydz. II, staż 2 l.  
111 Kubicki Piotr Biłgoraj prokurator rejonów, mgr  
112 Kucharuk Henryk Chełm    
1113 Kud Janusz Chełm kpt., st. insp. Wydz. Polit.-Wych. , staż w aparacie part. 2 l.  
114 Kukiełka St. Biłgoraj kpt.  
115 Kurczewicz Stefan Chełm kpt., z-ca szefa ds. polity.-wych., staż w aparacie part. 3 l.  
116 Kurczuk Jerzy Biłgoraj ppor.  
117 Lal Kazimierz Biłgoraj st. sierż.  
118 Lal Marian Biłgoraj kpt.  
119 Łach Janusz Biłgoraj ppor.  
120 Ładniak Biłgoraj kpt.  
121 Ławny Marek Biłgoraj st. szer.  
122 Łuczkiewicz Kazimierz Chełm mjr, Wyższa Szkoła KGB, ref. SB KP MO, insp. Wydz. II SB KP MO, z-ca naczelnika Wydz. Paszportów, naczelnik Wydz. Pol.-Wych., naczelnik Wydz. Paszportów, staż 14 l.  
123 Łukasiewicz Roman Włodawa st. kpr., mł. insp.Wydz. Inspekcji, delegowany do SB Włodawa, insp. ref. VI SB Włodawa, staż 2 l.  
124 Łukaszewski Tomasz Krasnystaw ppor., insp. Gr. V SB, staż 4 l.  
125 Łygas Wojciech Chełm sierż., insp. Wydz. III, staż 6 l.  
126 Maciuk Teresa Chełm st. sierż., telefonistka samodzielnej Sekcji A, ref. samodzielnej sekcji A, staż 6 l.  
127 Magdziarz Dariusz Chełm plut., ref. Wydz. Paszportów, staż 5 l.  
128 Majder Edmund Chełm por., insp. Wydz. IV SB Hrubieszów, st. insp. ref.VI SB , st. insp.Wydz. VI WUSW Chełm, staż 9 l.  
129 Malinowski Romuald Chełm ppor., insp.Wydz. V, staż 4 l.  
130 Małkiewicz Stanisław Chełm por., st. insp.Wydz. IV, insp. Wydz. Studiów i Analiz, staż 8 l.  
131 Maruchniak Marek Chełm ppor., mł. insp.Wydz. V, staż 5 l.  
132 Marzec Wiesław Biłgoraj    
133 Mazurek Elżbieta Chełm sierż., sekretarka-maszynistka Wydz. ZO, staż 6 l.  
134 Mazurkiewicz Zbigniew Chełm mł. chor., insp. Wydz. V, staż 1.  
135 Miech Zdzisław Biłgoraj ppor.  
136 Mielniczuk Marek Chełm ppor., st. insp.Wydz. V, staż 5 l.  
137 Mielniczuk Teodora Chełm chor., maszynistka Wydz. III, telegrafistka samodzielnej sekcji A, ref. samodzielnej sekcji A, mł. insp. Sekcji T, staż 4 l.  
138 Milczarek Sławomir Chełm por., st. insp.Wydz. III, staż 6 l.  
139 Mochniej Janusz Chełm ppor., ref. Wydz.Paszportów, mł. insp. Wydz. V, insp. Wydz. VI, staż 8 l.  
140 Moryl Marek Chełm st. chor., telegrafista sekcji A, mł. insp. Wydz. III, staż 7 l.  
141 Mosek St. Biłgoraj ppłk  
142 Mróz Marian Biłgoraj st. szer.  
143 Musur Krzysztof Włodawa plut., insp. ref.VI SB, insp. Sekcji SB, staż 4 l.  
144 Niewiadomski Zbigniew Krasnystaw por., insp. Wydz. II, insp. Gr. II SB, insp. Gr. V SB, staż 7 l.  
145 Nowak Stanisław Biłgoraj por. mgr  
146 Nowosad Jan Chełm mł. chor., ref. Wydz. Paszportów, mł. insp. Sekcji IV, insp. Wydz. IV, staż 8 l.  
147 Oleniuk Tadeusz Chełm st. chor., ref.Wydz. Paszportów, mł. insp. sekcji C, st. ref. Wydz. C, staż 14 l.  
148 Oleszko L.J. Biłgoraj ppor.  
149 Orzechowski Krzysztof Włodawa kpr., insp. Gr. III SB, staż 2 l.  
150 Osak S. Biłgoraj ppor.  
151 Osoba Józef Chełm ppor., insp.Wydz. II, staż 5 l.  
152 Ostrowski Adam Zamość Insp. Wydz. V, ppor.  
156 Osuch Ryszard Biłgoraj Insp. G. V, ppor.  
157 Osuch Władysław Biłgoraj por.  
158 Owczarz Włodzimierz Chełm por., st. insp.Wydz. III, staż 5 l.  
159 Panek Stanisław Biłgoraj mjr  
160 Pawluk Halina Chełm st. sierż., sekretarka-maszynistka Wydz. IV, staż 4 l.  
161 Pawluk Jan Chełm por., insp. Wydz. III, insp. Wydz. II, staż 4 l.  
162 Piekarczyk Grzegorz Biłgoraj st. szer.  
163 Pisarski Leszek Chełm st. kpr., ref.Wydz. Paszportów, staż 2 l.  
164 Piskorek Marek Biłgoraj z-ca szefa urzędu ds. SB, por.  
165 Piwowar Mariusz Chełm ppor., mł. insp.Wydz. IV, insp. Wydz. II, staż 7 l.  
166 Pliszczuk-Błaszczuk Józef Krasnystaw st. chor., insp.Wydz. V SB, st. insp.Gr. V SB KMO, st. insp. Sekcji SB , staż 8 l.  
167 Pluta Stanisław Chełm st. sierż., mł. insp. Wydz. III, st. insp. ds. koordynacji SB, staż 6 l.  
168 Płużański Marcin WUSW Chełm ppłk. naczelnik Wydz. III, z-ca szefa WUSW ds. polit.-wych.  
169 Poliszuk Marian Chełm ppor., mł. insp.Wydz. Paszportów, staż 6 l.  
170 Portko Tadeusz Zamość z-ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB, płk mgr  
171 Proskura Jan Krasnystaw kpt., z-ca szefa  
172 Proszek Andrzej Biłgoraj kpt.  
173 Prystupa Arkadiusz Chełm mł. chor., ref. Wydz. Paszportów, staż 7 l.  
174 Rakieć Andrzej Chełm mł. chor., mł. insp. Wydz. V, staż 2 l.  
175 Raszka Henryka Chełm st. sierż sztabowy, sekretarka-maszynistka Wydz.Paszportów, ref. , st. ref., insp.Wydz. Paszportów, staż 15 l.  
176 Raszka Romuald Chełm chor., ref. Wydz. Paszportów, insp. Wydz. III, staż 8 l.  
177 Reszka Zdzisław Biłgoraj ppor.  
178 Rogucki Ryszard Chełm kpt.  
179 Rutkowski Stanisław Chełm por., insp. Wydz.II, st. insp.Wydz. II, staż 7 l.  
180 Rybak Andrzej Chełm kpt., insp. Wydz. IV, z-ca szefa ds. SB Krasnystaw, z-ca szefa ds. SB Włodawa, staż 11 l.  
181 Rzepecki Marian Chełm chor., insp. Wydz. III, staż 8 l.  
182 Sado Waldemar Chełm ppor., st. insp.Wydz. III, kier. sekcji Wydz. III, kier. sekcji Wydz. V, staż 14 l.  
183 Sak Stanisław Biłgoraj mjr  
184 Sala Chełm ppłk., nacz. Wydz. Paszportów  
185 Sala Irena Chełm st. chor., ref.Wydz. Paszportów KW MO Przemyśl, insp. Wydz. Paszportów WUSW Przemyśl, st. insp. Wydz. Paszportów WUSW Chełm, staż 14 l.  
186 Sarzyński Antoni Chełm kpt., st. insp.Wydz. IV, staż 14 l.  
187 Sawecki Henryk Biłgoraj mjr  
188 Sawic K. Biłgoraj kpt.  
189 Sawicki Andrzej Chełm mjr, st. insp.Wydz. II, kier. sekcji Wydz. II, staż 14 l. UOP  
190 Sawicki Bogusław Krasnystaw plut., kierowca SB KM MO, staż 7 l.  
191 Sawicki Henryk Chełm por., st. insp.Wydz. Śledczego, staż 6 l.  
192 Siepsiak Stanisław Chełm płk., Wydz. III, nacz. Wydz. C, kier. sekcji C do 1988-89 r.  
193 Sierociński Stanisław Chełm kpt., st. insp.Wydz. III, kier. sekcji Wydz. III, staż 14 l.  
194 Sikora Andrzej Chełm kpr., referent Wydz. Paszportów, staż 2 l.  
195 Sitarz Biłgoraj por.  
196 Sitarz Krzysztof Chełm kpt., insp.Wydz. V, staż 7 l.  
197 Skórzewski Wiesław Chełm kpt., insp. Wydz.III, st. insp.Wydz. IV, staż 11 l.  
198 Skwirowski Krzysztof Włodawa por., mł. insp. Wydz. IV, insp. Wydz IV, st. insp. Gr. IV SB KMO, staż 11 l.  
199 Słomka K. Biłgoraj mjr  
200 Smyk Wiesław Biłgoraj kpt.  
201 Sobański Jan Chełm płk., z-ca szefa WUSW ds. SB  
202 Sobiecki Dariusz Chełm por., insp. Wydz. V, staż 9 msc.  
203 Sokal Czesław Biłgoraj    
204 Solis Jan Chełm płk., naczelnik Wydz. Śledczego  
205 Sołowiej Piotr Chełm st. kpr., ref.Wydz. Paszportów, staż 1.  
206 Steć Zbigniew Chełm kpt., st. insp.Wydz. III, kier. sekcji Wydz. III, staż 10 l.  
207 Stocka Elżbieta Chełm mł. chor., telefonistka samodz. sekcji A, ref. samodz. sekcji A, staż 11 l.  
208 Strzałka Jan Biłgoraj kpt.  
209 Szczepanik W. Biłgoraj sierż.  
210 Szczygielski R. Biłgoraj ppłk  
211 Szeląg A. Biłgoraj mł. chor.  
212 Szermeta Wacław Biłgoraj ppłk  
213 Szopa Janina Chełm    
214 Szpakowski Jerzy Biłgoraj ppor.  
215 Szubartowski Andrzej Chełm mł. chor., st. technik Wydz. C, staż 6 l.  
216 Szumera Andrzej Chełm por., st. insp.Wydz. II, staż 8 l.  
217 Szybisty Władysław Chełm chor., sekcja T  
218 Śliwińska Zofia Chełm st. sierż., sekretarka-maszynistka Wydz. III, sekretarka-maszynistka Wydz. V, staż 15 l.  
219 Śliwiński Sławomir Chełm ppor., ref. Wydz.Paszportów, insp. Wydz. Paszportów, st. insp. Wydz. II, staż 12 l.  
220 Tomiło Tadeusz Biłgoraj por.  
221 Traczuk Ryszard Chełm kpt., Wyższa Szkoła KGB, st. insp. Wydz. III, kier. sekcji IIIA, kier. sekcji Wydz. V, z-ca naczelnika Wydz. V, naczelnik Wydz. V, staż 11 l.  
222 Trochimiak Małgorzata Chełm st. sierż., sekretarka-maszynistka Wydz. III, staż 10 l.  
223 Troć Stanisław Chełm por., ref. Wydz. Paszportów KM MO, insp. Wydz. IIIA, st. insp. Wydz. V, staż 12 l.  
224 Tryczyński Andrzej Chełm kpt., insp. Wydz. III, insp. Wydz. V, kier. sekcji Wydz. V, staż 13 l.  
225 Turczyn Ryszard Chełm sierż., ref., st. ref.Wydz. Paszportów, staż 6 l.  
226 Turczyniak J. Biłgoraj ppor.  
227 Tychanowicz Józef Biłgoraj plut.  
228 Tytoń Henryk Biłgoraj    
229 Watrak Henryk Chełm st. chor., mł. insp.Wydz. V, st. insp. Wydz. V, staż 7 l.  
230 Ważny Edward Włodawa mł. chor., insp. Gr. V SB, staż 4 l.  
231 Ważny Jan Chełm chor., milicjant ZOMO, insp. Wydz. IV, insp. Wydz. VI, ref. samodzielnej sekcji A, staż 8 l.  
232 Węgrzyn Danuta Chełm st. sierż., sekretarka-maszynistka Wydz. II, staż 15 l.  
233 Węgrzyn Mieczysław Chełm chor., sekcja B  
234 Wojciechowski Wiktor Chełm kpt., insp. Wydz. IIIA, insp. Wydz.V, st. insp.Wydz. II, kier. sekcji Wydz. II, kier. sekcji Wydz. V, staż 11 l.  
235 Wołczko Walenty Chełm mjr., st. insp. kierownictwa SB (Wydz. I ? wywiad)  
236 Wójcicki Jan Włodawa st. chor., mł. insp. Wydz. V, insp. Gr. V SB KMO, st. insp. Gr. V KMO, st. insp. sekcji SB , staż 7 l.  
237 Wójcik Stanisław WUSW Chełm st. chor., insp.Wydz. Pol.-Wych., staż 7 l.  
238 Wrótniak Andrzej Chełm ppłk, Wyższa Szkoła KGB, oficer SB KPMO Puławy, z-ca naczelnika Wydz II SB KWMO Chełm, naczelnik Wydz II, staż 19 l.  
239 Wyrostkiewicz Roman Biłgoraj mjr  
240 Zadrąg Jerzy Chełm ppor., insp. sekcji IV, insp. Wydz. IV, staż 4 l.  
241 Zając Janusz Chełm kpt., st. insp.Wydz. IV, staż 12 l.  
242 Zamłynna Iwona Chełm kpr., maszynistka Wydz. VI, staż 1.  
243 Zarek Jan Chełm ppor., kier. sekcji B  
244 Zbroiński Janusz Chełm por., insp. Wydz. V, insp. Wydz. Śledczego, staż 9 l.  
245 Zielenkiewicz I. Biłgoraj ppor.  
246 Ziemska Lucyna Włodawa sierż., sekretarka-maszynistka sekretariatu SB, staż 7 l.  
247 Zygiert Jacek Biłgoraj por.  
248 Żakowski Janusz Włodawa plut., insp. ref. V, insp. sekcji SB, staż 2 l.  
249 Żerebiec Marian Biłgoraj ppor.  
250 Żołnierek Maciej Chełm mjr., Wydz. III, z-ca naczelnika Wydz. V.  
251 Żuchnik Zbigniew Włodawa mł. chor., insp.Gr. II SB, st. insp.Gr. II, staż 6 l.  
252 Żybko Krzysztof Chełm ppor., mł. insp.Wydz. V, staż 2 l.  
253 Żyszkowski Zenon Chełm    


(na podstawie Kroniki Wydarzeń 1980-1990 r., wydanej przez Rejonowy Komitet Obywatelski w Biłgoraju oraz opracowania Jerzego Masłowskiego) 

Wyświetlony 26580 razy
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.