Wojciech Trojanowski

Wojciech Trojanowski

sobota, 08 luty 2020 23:11

Wojna permanentna

Świętujemy w tym roku 75. rocznicę zakończenia największej w dziejach wojny. Poczucie, że żyjemy w erze pokoju, którym napawamy się jako mieszkańcy Europy, okazuje się jednak ułudą.

piątek, 11 październik 2019 21:02

W nastroju defetyzmu

Struktura wszystkich ziemskich społeczeństw opiera się na dość prostym modelu, który można opisać przez analogię stada i jego pasterzy. Większość ludzi z różnych powodów, w zależności od predyspozycji, wykształcenia, stanu, po zwykłą wygodę, woli nie angażować się w tak zwaną wielką politykę. Prosty obywatel chętnie udziela swojej legitymacji takiej, czy innej władzy, bo ma ona zwolnić go z zajmowania się sprawami, na których zazwyczaj mało się zna. I dobrze, bo do czego może ostatecznie zaprowadzić nas kierownictwo sprawowane przez laików.

środa, 26 czerwiec 2019 14:27

Korzyści z kulturowej kolonizacji

Za nami parada tak zwanej równości w Warszawie pod patronatem stołecznego prezydenta-równiachy Rafała Trzaskowskiego – kolejny epokowy krok do uczynienia z Polski kulturowej kolonii krajów regularnie nas w obecnej dobie podbijających.

czwartek, 13 grudzień 2018 18:34

Wycieczka do podległości

Analizując współczesne atrybuty niepodległości kraju o potencjale takim jak nasz, środowiska patriotyczne i prawicowe w Polsce popełniają kardynalne błędy, wypływające z romantycznego braku zainteresowania realiami.

czwartek, 10 maj 2018 05:28

Opcja polityki realnej

Z Józefem Białkiem, właścicielem kwartalnika „Opcja na Prawo”, z okazji 150. jubileuszowego wydania rozmawia Wojciech Trojanowski

 

Jesteś, trzeba to przyznać, dość nietypowym typem przedsiębiorcy. Zamiast spijać przysłowiową piankę i przeznaczać zarobione przez siebie środki na zwiększanie komfortu własnego życia, od wielu lat inwestujesz w to dość niedochodowe przedsięwzięcie, którym jest wymagające, niszowe pismo o profilu polityczno-społecznym. Skąd się to wzięło?

Cała przygoda z polityką, wydawnictwami itd. zaczęła się dawno, dawno temu w podziemiu. Około roku 1984 uruchomiliśmy „Wyrostka”, pismo przeznaczone dla młodzieży szkół średnich, który już wtedy profilowane było w kierunku konserwatywno-liberalnym. Potem powstało pismo „Dziś” a następnie przejęliśmy miesięcznik „CDNKoliber”. W redakcji „Dziś” uczestniczyli: Aleksander Popiel, Tomek Gabiś, Krzysiek Bąkowski, Waldek Czachowski, w zasadzie w tym składzie tworzyliśmy oba te pisma.

czwartek, 10 maj 2018 05:15

Bestia, na którą sobie patrzymy

Czytelnikowi pozostawiam zagadkę, czy poniższy artykuł należy odczytywać jako kolejną, nadduchową próbę ujawnienia kalamburu Księgi Apokalipsy, powiedzmy, na wzór teksańskich baptystów, czy jedynie jako zabawę formą, potrzebną, aby opisać zastany świat. Tak czy owak, rzeczywistość jawi się jako coraz bardziej apokaliptyczna.

Ponieważ dynamizm buntu wymaga ustawicznego fermentu, rewolucjonistom zależało zawsze na wzbudzaniu jak najostrzejszych antagonizmów społecznych. Rebelia była sakramentem, świętym obrządkiem wymagającym ustawicznych praktyk. Między innymi na jej etosie zbudowano nowy światowy ład. Każde następne pokolenie zyskało w ten sposób niepisaną zgodę dla swojego własnego buntu przeciwko władzy, uznanej według własnego widzimisię za hegemona. Hegemonowi zaś w zmiennym nowożytnym ustroju, w którym prawda zależy od woli ludu, brakuje rozstrzygających, fundamentalnych argumentów, aby ten przywilej zanegować. Owa rewolucyjność, a wraz z nią apoteoza antagonizmów, przenika dziś wszystkie środowiska polityczne, od skrajnej lewicy po prawicę. Jak z tego wynika, budowany demokratyczny ład, bazujący mniej lub więcej na pochwale niezgody, ma bardzo kruche podstawy. Spory ideologiczne coraz powszechniej eskalują i grożą otwartymi fizycznymi konfrontacjami. Ponieważ takie zaostrzenie występuje obecnie w Polsce, może warto przyjrzeć się temu, które ze środowisk są propagatorami rewolucyjności i związanych z nią antagonizmów, które wykorzystują je do celów pragmatycznych, a które skrycie zgadzają się z ich założycielską ideą.

Wydana w tym roku przez wydawnictwo Wektory książka Douglasa Reeda Strategia Syjonu to dzieło tak kontrowersyjne, jak wskazuje na to jego anglojęzyczny tytuł The Controvery of Zion. Autor książki zasłynął, głównie dzięki lewicującemu Georgowi Orwellowi, jako pierwszy w świecie rewizjonista. Orwella i innych oburzyło zakwestionowanie przez Reeda liczby zgładzonych w Holokauście Żydów. Reed jako pierwszy podał ją w wątpliwość, argumentując swoje stanowisko brakiem rzetelnych badań oraz propagandowym charakterem podkreślania ofiary holokaustu przez środowiska syjonistyczne. Według niego oprócz Żydów wiele innych narodów, w tym Polacy i Rosjanie, poniosło równie wysoką, jeśli nie większą, ofiarę hitlerowskiej polityki rasowej, co z kolei zostało zamilczane. Tezy Reeda, do których przyczepił się Orwell, stanowią w książce jej margines i mogą stanowić dobrą przyczynę do rozwinięcia polemiki na temat całej polityki żydowskiej dotyczącej Holokaustu, tym bardziej w czasach, gdy obserwujemy eskalację niesprawiedliwego traktowania na Zachodzie polskiej roli podczas II wojny światowej oraz lekceważenia naszej martyrologii.

poniedziałek, 10 lipiec 2017 21:37

Matka wszystkich korporacji

Gdy zimą 1600 roku królowa Elżbieta I nadała nowo powstałej Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej status monopolu, nikt chyba nie przeczuwał, jak wielkie przyniesie to następstwa, nie tylko w dziedzinie handlu, ale również dla modelu całej światowej geopolityki. Korporacja handlowa zyskała, chyba po raz pierwszy w dziejach, niemal nieograniczone uprawnienia gospodarcze, polityczne, a nawet militarne. Skromna firma, zatrudniająca na początku swojej działalności trzydziestu pięciu pracowników, w ciągu następnych lat przekształciła się w stojące ponad prawem i etyką potężne narzędzie kolonizacyjnego wyzysku. Gigant dysponujący dwustutysięczną armią oraz prawem do emisji własnego pieniądza, stosujący wszelkie formy ucisku, nie wyłączając przemocy fizycznej, jakże często posługiwał się formami czysto ekonomicznymi, takimi jak np. wrogie przejęcia gospodarcze całych prowincji (Bengal) i państw (Indie). W krótkim czasie prywatna firma działająca w interesie rządu stała się największą potęgą na subkontynencie indyjskim.

Upłynęło zaledwie ćwierć wieku praktycznego wdrażania doktryny świata jednobiegunowego pod kuratelą atlantyckiego strażnika demokracji, a już projekt ten grozi spektakularnym zawaleniem. Wiele narodów poczuło się nabitymi w butelkę, bo owo „pilnowanie demokracji”, podobnie jak równie wiele obiecujące hasło „wolnego rynku”, okazało się kryptonimem nowej kolonizacji przeprowadzanej przez wielkie zachodnie korporacje i budowania ich potęg. W przyrodzie jednak, jak się powiada, nic nie ginie. Pokusa łatwego zysku, nieograniczona praktycznie niczym, a już najmniej granicami państw, skłoniła zachodnich inwestorów do skorzystania z tanich zasobów ludzkich, a w rezultacie – do wyprowadzenia środków produkcji z imperium niepodzielnie panującego nad lądami i oceanami. Tym samym przyczyniła się do zainwestowania w rozwój gospodarek znajdujących się daleko poza peletonem. Kraje te, a wśród nich zwłaszcza Chiny, szybko skorzystały z nadarzającej się szansy i w stosunkowo krótkim czasie zaczęły doganiać, niedoścignioną dotąd Amerykę. Pościg ten wydawał się tym łatwiejszy, im bardziej została ona, niezbyt roztropnie, pozbawiona części swojego potencjału wytwórczego.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.