poniedziałek, 05 czerwiec 2017 16:38

Leksykon Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Napisał

Leksykon Bezpieczeństwa Wewnętrznego wypełnia istotną lukę na polskim rynku wydawniczym. Publikacja ma istotne znaczenie z uwagi, iż podejmuje zagadnienia dotyczące podmiotowego i przedmiotowego wymiaru bezpieczeństwa Polski przełomu XX i XXI wieku. Wart podkreślenia jest fakt, iż nie było dotychczas na runku wydawniczym pozycji w tej formule, i co ważne, poświęconej tak szeroko omówionym aspektom bezpieczeństwa Polski. Leksykon stanowi uporządkowany zbiór informacji z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ujętych w formie alfabetycznie uporządkowanych haseł.

Leksykonu Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowi rezultat pracy interdyscyplinarnego grona badaczy reprezentujących liczne krajowe ośrodki akademickie. Ogromne znaczenie ma fakt, iż Leksykon został opracowany zarówno przez naukowców, jak również praktyków, którzy na co dzień analizują i prognozują zagrożenia oraz wyzwania dla bezpieczeństwa Polski.

Obszary badawcze jakie zostały zakreślone w Leksykonie dotyczą m.in. kwestii sposobów definiowania bezpieczeństwa wewnętrznego, składników tworzących osnowę bezpieczeństwa wewnętrznego, zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego, charakteru oraz specyfiki funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, a także uwarunkowań bezpieczeństwa wewnętrznego, związków podmiotowych i przedmiotowych wymiarów bezpieczeństwa z bezpieczeństwem wewnętrznym. Należy podkreślić, iż ze względu na rozległy obszar zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym skupiono się na kwestiach uznanych przez Redaktorów za zasadnicze oraz starano się je przedstawić w autorskiej, opartej o aktualny dorobek nauki wersji. W zamyśle Redaktorów Leksykonu do szczególnie ważnych, a zarazem wrażliwych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego należą m.in. te związane z kategorią bezpieczeństwa informacyjnego, energetycznego, ekonomicznego, kulturowego, finansowego, społecznego. Z uwagi na skalę i charakter zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w Leksykonie znalazły się hasła dotyczące problemu migracji, nacjonalizmu, fundamentalizmu, terroryzmu, przestępczości i szeregu innych kwestii, które w ocenie autorów pozostają w ścisłej korelacji z bezpieczeństwem państwa w wymiarze wewnętrznym.

Można oczekiwać, że Leksykon Bezpieczeństwa Wewnętrznego wzbudzi zainteresowanie nie tylko w kręgach naukowych, ale także wśród praktyków związanych z obszarem bezpieczeństwa, dla których bezpieczeństwo Polski jest wartością nadrzędną.

 

Redakcja: Włodzimierz Fehler, Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, Szczecin 2017

Wyświetlony 2306 razy
Więcej w tej kategorii: « Antyfaszystowski terror Lęk (Baśń) »
Zaloguj się, by skomentować

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.