Tomasz Gabiś

Tomasz Gabiś

W tym roku mija sto lat od wybuchu I wojny światowej, tej ?prakatastrofy XX wieku?, która zmieniła oblicze Europy i świata. U naszych zachodnich sąsiadów rocznica przyniosła falę książek, artykułów prasowych, sympozjów i wystaw.

sobota, 10 maj 2014 04:51

Niemcy w polityce światowej

W Niemczech nie od dziś, a zwłaszcza od wybuchu kryzysu w strefie euro, toczy się dyskusja na temat roli, jaką państwo niemieckie powinno odgrywać w polityce europejskiej i światowej.

wtorek, 28 styczeń 2014 13:56

Antyfeministyczna opozycja w Niemczech

W ciągu 40 lat w Niemczech uformował się ? zdaniem wielu obserwatorów ? system państwowego feminizmu (Staatsfeminismus). Ideologię leżącą u jego podstaw określa się niekiedy jako ?feminizm-dżenderyzm?. W ostatnich latach nasila się sprzeciw wobec tego systemu, krytykowanego na płaszczyźnie intelektualnej i atakowanego na płaszczyźnie ideowo-politycznej. Wśród o pozycji antyfeministycznej w Niemczech i w całym niemieckim obszarze językowym, znajdziemy zarówno pisarzy politycznych, naukowców i publicystów, jak i zrzeszenia, organizacje, inicjatywy społeczne, mniej lub bardziej zorganizowane środowiska. Ta antyfeministyczna, przez niektórych zwana maskulistyczną (lub maskulinistyczną) opozycja jest zróżnicowana pod względem polityczno-ideologicznym, a także gdy chodzi o formy i strategie działania.

?Poprawność polityczno-ideologiczna? ma w Niemczech szeroki zakres i pewne cechy specyficzne dla tego kraju. Jej przestrzegania pilnuje cały system instytucji państwowych i politycznych oraz siły społeczno-kulturalne tworzące tzw. społeczeństwo obywatelskie.

wtorek, 09 lipiec 2013 16:10

Przyszłe oblicze Europy

Dziesięć lat temu grono badaczy z Centrum für angewandte Politikforschung w Monachium (Centrum Politologicznych Badań Stosowanych) opublikowało raport, w którym przedstawiało pięć możliwych scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej: Unia jako Supermocarstwo (prognoza nieaktualna), Metoda Monneta, czyli robimy wszystko tak jak dotąd, Unia jako Otwarte Centrum Grawitacyjne, czyli ?pogłębiona współpraca? grupy państw najbardziej zaangażowanych w proces integracji, przyciągających kolejne, Europa Zamkniętego Twardego Rdzenia oraz Unia Europejska jako ?Titanic?. Warte rozpatrzenia z dzisiejszej perspektywy wydają się ostatnie dwa scenariusze.

Profesor Manfred Pohl w książce Koniec białego człowieka dowodzi, że biały człowiek, który na kilka stuleci zdominował świat politycznie i ekonomicznie, jest dziś w defensywie, już choćby z przyczyn demograficznych, i z pozycji gatunku panującego nad światem spada do statusu zagrożonej mniejszości, którą stanie się około roku 2050.

wtorek, 15 styczeń 2013 01:11

Pomiędzy złotem a papierem

Jesienią ubiegłego roku lekkie poruszenie w kręgach niezależnych ekonomistów niemieckich wywołał prof. Jesús Huerta de Soto swoją obroną euro*. Profesor ekonomii na uniwersytecie króla Jana Karola w Madrycie, autor monumentalnej pracy Pieniądz, kredyt bankowy i cykle gospodarcze (ukazała się także po niemiecku i po polsku) wysunął tezę, że wspólna waluta jest substytutem dawnego standardu złota. Starał się też dowieść, że system sztywnych kursów walutowych jest lepszy niż system płynnych kursów walutowych.

niedziela, 02 wrzesień 2012 13:20

Partie polityczne ? wzlot i upadek

Philip Plickert (?Frankfurter Allgemeine Zeitung?) zwraca uwagę na to, że jeszcze kilka dekad temu w kampanii wyborczej mogło pojawić się hasło ?wolność albo socjalizm?, dziś już nie. Politycy stali się doskonale wymienialni, nie mają wyrazistych konturów ideologicznych, nie reprezentują żadnych odmiennych treści, wszyscy tłoczą się w centrum, stanowiąc jedną wielką niezróżnicowaną polityczną breję.

Peter Sloterdijk (ur. 1947) to obok Jürgena Habermasa najbardziej znany w świecie niemiecki filozof, badacz kultury, eseista; w programie II niemieckiej telewizji publicznej prowadził w latach 2002-2012 program ?Kwartet filozoficzny?. W Polsce ukazały się m.in. jego książki: Krytyka cynicznego rozumu, Gniew i czas oraz, wydany przez Krytykę Polityczną, Kryształowy pałac. Sloterdijk zabiera również głos na aktualne tematy ekonomiczno-polityczne, m.in. w 2009 roku na łamach dziennika ?Frankfurter Allgemeine Zeitung? ogłosił serię artykułów z cyklu ?Przyszłość kapitalizmu? poświęconych obecnemu kryzysowi finansowemu, które następnie ukazały się jako książka pod tytułem Die nehmende Hand und die gebende Seite (Biorąca ręka i dająca strona).

wtorek, 29 maj 2012 22:55

Powrót do Europy Ojczyzn?

W maju tego roku swoje 80. urodziny obchodził Arnulf Baring, niekonwencjonalny historyk, zadziorny publicysta, często zapraszany do programów telewizyjnych, znany z ciętych ripost i polemicznego temperamentu ? lubi prowokować i przypuszczać nawet personalne ataki na adwersarzy lub krytykować prowadzących talk-show; zarazem budzi podziw głęboką wiedzą na temat najnowszej historii Niemiec i polityki międzynarodowej.

Wychodząca od 2001 roku
„Opcja na Prawo” to najdłużej ukazujące się pismo
opiniotwórcze o charakterze liberalno-konserwatywnym.

OPCJA NA PRAWO © All Rights Reserved.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli przeglądasz nasze strony równocześnie wyrażasz zgodę na korzystanie z nich.Więcej o naszej polityce prywatności Polityka prywatności. Korzystanie z tej strony wymaga akceptacji plików cookie.